Mūžīgās jaunības avoti un nemirstības eliksīri dzīvo tikai leģendās. Tie ir māņi un pasakas. Nekas tamlīdzīgs nav izgudrots, un agri vai vēlu pienāk diena, kad cilvēka būtība pāriet citā enerģijas formā. Tas, kā cilvēks savu mūžu ir dzīvojis, var ļoti atšķirties, taču sākums un beigas visiem ir vienādas. Vienīgi dzīves laikā paveiktais, iekoptās attiecības un arī statuss sabiedrībā var palīdzēt aiziešanu no šīs pasaules padarīt vēl svinīgāku, pēdējā gaitā dodoties kā grezna auto pasažierim.

ABONENTIEM ABONENTIEM

Mūžīgās jaunības avoti un nemirstības eliksīri dzīvo tikai leģendās. Tie ir māņi un pasakas. Nekas tamlīdzīgs nav izgudrots, un agri vai vēlu pienāk diena, kad cilvēka būtība pāriet citā enerģijas formā. Tas, kā cilvēks savu mūžu ir dzīvojis, var ļoti atšķirties, taču sākums un beigas visiem ir vienādas. Vienīgi dzīves laikā paveiktais, iekoptās attiecības un arī statuss sabiedrībā var palīdzēt aiziešanu no šīs pasaules padarīt vēl svinīgāku, pēdējā gaitā dodoties kā grezna auto pasažierim.