Raidījumā “Dabnīca” runājam par SIA “Getliņu Eko” atklāto bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksu. Raidījuma viesis - uzņēmuma administratīvais un infrastruktūras direktors Guntis Kampe.