Konference “Cilvēka cieņa: fundamentāla demokrātiskas tiesiskas valsts vērtība”

Konference “Cilvēka cieņa: fundamentāla demokrātiskas tiesiskas valsts vērtība” FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Piektdien "Baltic Pride 2021" ietvaros norisinājās konference “Cilvēka cieņa: fundamentāla demokrātiskas tiesiskas valsts vērtība”, kuras mērķis ir pievērst sabiedrības un profesionāļu uzmanību uz cilvēka cieņas koncepta caurvijošo būtību daudzos cilvēktiesību jautājumos, tieši tādēļ arī konference norisinās "Baltic Pride 2021" laikā. LGBT tiesību jautājumi diskusijas par cilvēka cieņas konceptu padarījuši ļoti aktuālu, bet vienlaikus ir svarīgi nostiprināt un uzsvērt, ka LGBT tiesības ir daļa no cilvēktiesību kopuma un to nepieciešams apskatīt kopsakarā citiem cilvēka cieņas koncepta aspektiem.

Konferences laikā plānots apskatīt cilvēka cieņas jēdzienu pamattiesību, vērtību un tiesību filozofijas kontekstā, kā arī diskutēt par cilvēka cieņas koncepta attīstību nākotnē. Šī konference plānota kā pieteikums juridiski zinātnisku un filozofisku rakstu kopumam par cilvēka cieņu Latvijā, Eiropā un pasaulē, kas kalpotu kā izziņas un praktisku metožu kopums profesionāļiem.

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī ikvienam ir jārespektē cilvēka cieņa. Tā ir jāaizsargā gan attiecībās starp valsti un cilvēku, gan cilvēku savstarpējās attiecībās.

Demokrātija un cilvēka cieņa ir savstarpēji cieši saistītas un viena otru nostiprinošas vērtības. Cilvēka cieņas koncepts ir pamatā gan Latvijas Republikas Satversmei, gan dziļi iesakņojusies Eiropas pamatvērtība. Tādējādi cilvēka cieņa ir gan pamattiesība, kuru var baudīt ikviens, gan arī konstitucionāla vērtība, caur kuru tiek īstenoti procesi valstī un sabiedrībā.

Tieši Satversmes tiesas spriedumi Nr. 2019-33-01 un Nr. 2020-34-01 radīja plašu sabiedrības rezonansi, jo ne vien izgaismoja nesamērīgos cilvēktiesību ierobežojumus, kuri attiecas uz viendzimuma pāru izveidotām ģimenēm, bet arī atsevišķās sabiedrības grupās un politiķos raisīja dusmas un agresīvu retoriku. Ja diskusijās par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību trūks savstarpējas tolerances, cieņpilna dialoga un cieņas pret mūsu Satversmi, Satversmes tiesas lemto un katru cilvēku mūsu sabiedrībā kā vērtību, tad palielināsies bailes un satraukums sabiedrībā, apdraudējuma sajūta un arī vilšanās iespējas savos līdzcilvēkos un valstī.

Konferences saturs tiks īpaši veidots juristiem, cilvēktiesību aktīvistiem, filozofiem, žurnālistiem, politikas veidotājiem un citiem interesentiem, lai sniegtu ieguldījumu drosmīgas un cieņpilnas sabiedrības veidošanā. Konferencē piedalīsies augstākā līmeņa Latvijas un Eiropas tiesību zinātnieki un praktiķi, lai sniegtu plašu, bet vienlaikus ļoti koncentrētu ieskatu cilvēka cieņas koncepta saturā un tā piemērošanā.

Uz augšu
Back