Iespējamā nākotne uz Eiropas ceļiem: nulles tolerance pret promilēm un 30 km/h visās pilsētās

Automašīnu satiksme pilsētā FOTO: europarl.europa.eu

EP deputāti aicina līdz 2050. gadam panākt, lai uz ES autoceļiem nebūtu bojāgājušo, piemērojot stingrus satiksmes drošības pasākumus. Kā galvenie instrumenti ambiciozā mērķa sasniegšanai tiek minēta braukšanas ātruma samazināšana pilsētās, nulles tolerance pret braukšanu reibumā, kā arī dažādi citi drošību veicinoši pasākumi, piemēram, izdevīgi nosacījumi modernāku un drošāku auto iegādei, sodos iekasēto līdzekļu novirzīšana satiksmes drošības projektiem, liecina europarl.europa.eu Latvijas vietnē publicētā informācija.

Rezolūcijā, kuru EP deputāti pieņēma 6.oktobrī, ar 615 balsīm par, 24 pret un 48 atturoties, norādīts, ka uz ES autoceļiem joprojām ik gadu dzīvību zaudē aptuveni 22 700 cilvēku un ap 120 000 gūst smagas traumas.

Pēdējos gados apstājies progress virzībā uz bojāgājušo skaita mazināšanu un ES nav sasniegusi pašas izvirzīto mērķi no 2010. līdz 2020. gadam uz pusi samazināt uz ES ceļiem bojāgājušo cilvēku skaitu (tas mazinājies tikai par 36%).

Saskaņā ar nesenākajiem datiem, ES vidēji 2020. gadā gāja bojā 42 iedzīvotāji uz miljonu. Drošākie ceļi joprojām ir Zviedrijā – 18 nāves gadījumi uz miljonu iedzīvotāju, savukārt augstākais mirstības rādītājs ir Rumānijā – 85 nāves uz miljonu.

Latvija ceļu satiksmes bīstamības ziņā ir nākamā aiz Rumānijas – 74 nāves uz miljonu iedzīvotāju.

6

Stingrāki ātruma ierobežojumi

Ātruma pārsniegšana ir būtisks faktors aptuveni 30% letālu ceļu satiksmes negadījumu, norāda EP deputāti. Viņi aicina Komisiju nākt klajā ar ieteikumu piemērot drošus ātruma ierobežojumus, piemēram, noteikt maksimālo standarta ātrumu 30 km/h apdzīvotās vietās un teritorijās, kur ir liels riteņbraucēju un gājēju skaits. Viņi arī atzīmē, ka 25 % no visiem ceļu satiksmes negadījumiem, kuros ir bojāgājušie, ir saistīti ar alkohola lietošanu, un aicina Komisiju paredzēt pilnīgu neiecietību pret transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā

Drošības stimuli

EP deputāti lūdz Komisiju apsvērt iespēju

aprīkot autovadītāju mobilās un elektroniskās ierīces ar “drošu braukšanas režīmu”, lai ierobežotu uzmanības novēršanu braukšanas laikā.

6

Tāpat viņi aicina uz nodokļu atvieglojumiem un pievilcīgām transportlīdzekļu apdrošināšanas shēmām, lai iegādātos un izmantotu transportlīdzekļus ar visaugstākajiem drošības standartiem.

Labāka infrastruktūra un vairāk koordinācijas

Deputāti prasa Eiropas Savienībai un dalībvalstīm vairāk ieguldīt ceļu satiksmes drošības infrastruktūrā, koncentrējoties uz zonām, kurās ir vislielākais negadījumu skaits. Viņi aicina dalībvalstis izveidot ceļu satiksmes drošības fondus, kas novirzītu līdzekļus, kas iekasēti no naudas sodiem par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpšanu uz ceļu satiksmes drošības projektiem.

Lai pienācīgi īstenotu nākamos ES ceļu satiksmes drošības politikas soļus, EP deputāti visbeidzot aicina izveidot Eiropas autotransporta aģentūru, lai atbalstītu ilgtspējīgu, drošu un viedu autotransportu.

“Pārāk ilgi eiropiešiem ir bijis jāsamierinās ar to, ka uz autoceļiem iet bojā nepieņemami daudz cilvēku. Bojāgājušo skaitu uz ceļiem ir reāli līdz 2030. gadam samazināt uz pusi, ja ES un dalībvalstis apņemtos uzlabot ceļu satiksmes drošību, un to pavadītu stingra politiskā griba un pietiekams finansējums. Letālu ceļu satiksmes negadījumu iemesli mums jau ir zināmi, tāpēc aicinām Komisiju un valdības papildus ieguldījumiem infrastruktūrā piemērot arī īpašus dzīvības glābšanas pasākumus, piemēram, stingrākus ātruma ierobežojumus, visur pilsētās atļauto ātrumu nosakot līdz 30 km/h, kā arī paātrināt pāreju uz citiem transporta veidiem un izveidot jaunu Eiropas autotransporta aģentūru,” sacīja EP ziņotāja Elena Kontura (Kreiso grupa, Grieķija).

Uz augšu
Back