Apgabaltiesa atceļ ELT spriedumu krimināllietā par 2,5 miljonu eiro izcelsmi

FOTO: Shutterstock

Rīgas apgabaltiesa lēmusi atcelt Ekonomisko lietu tiesas (ELT) spriedumu krimināllietā par 2,5 miljonu eiro izcelsmi un, pretēji pirmās instances tiesai, atzinusi tos par noziedzīgi iegūtiem, informēja tiesā.

Iepriekš ELT 16.jūlijā pieņēma lēmumu neatzīt par noziedzīgi iegūtu mantu kādā kriminālprocesā arestētus naudas līdzekļus vairāk nekā 2,5 miljonu eiro apmērā un procesu par noziedzīgi iegūtu mantu izbeidza.

Par minēto ELT lēmumu iepriekš publiski izskanējis tas, ka lietā piešķirta augstāka ticamība ar mantu saistītās personas paskaidrojumiem, kā arī nav konstatēts noziedzīgs nodarījums, ar kuru varētu būt saistīta arestētās mantas izcelsme.

Par minēto ELT lēmumu Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurore Rīgas apgabaltiesai iesniedza apelācijas protestu, lūdzot to atcelt.

Šī gada 19.oktobrī Rīgas apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, nolēma atcelt ELT pieņemto lēmumu un atzina par noziedzīgi iegūtiem naudas līdzekļus vairāk nekā 2,5 miljonu eiro apmērā, nolēma tos konfiscēt un ieskaitīt valsts budžetā.

Rīgas apgabaltiesa atzina, ka ar pirmstiesas procesā iegūto pierādījumu kopumu ir sasniegts Kriminālprocesa likuma 124.panta sestajā daļā noteiktais pierādīšanas slieksnis, proti, arestētajiem naudas līdzekļiem, visticamāk, ir noziedzīga izcelsme. Apelācijas instances tiesa nekonstatēja, ka saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 126.panta trešajā daļā noteikto aizskartās mantas īpašnieka pārstāvji būtu pierādījuši minēto naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi.

Turklāt Rīgas apgabaltiesa atzina, ka pirmās instances tiesa nepamatoti konstatējusi kriminālprocesa neattaisnotu novilcināšanu, jo nav ņēmusi vērā apstākļus, ka izmeklēšanas laikā jāievēro ne tikai Latvijas likumdošana, bet arī citu valstu, kurās notiek ar šo noziedzīgo nodarījumu saistītu noziegumu izmeklēšana, likumi.

Rīgas apgabaltiesas lēmums nav pārsūdzams.

Šī ir vismaz otrā ar aizdomīgas izcelsmes līdzekļiem saistītā lieta, kurā apelācijas instances tiesa atcēlusi ELT spriedumu.

LETA jau vēstīja, ka 17.oktobrī apelācijas instance par noziedzīgi iegūtiem atzina kāda Igaunijā reģistrēta uzņēmuma naudas līdzekļus 179 900 eiro apmērā, kurus šī gada 27.augustā ELT bija lēmusi neatzīt par noziedzīgi iegūtu mantu.

Iepriekš ELT aģentūru LETA informēja, ka saskaņā ar likumu lietas par noziedzīgi iegūtu mantu tiek skatītas slēgtās sēdēs, līdz ar to iesaistītās puses atklātas netiek.

Uz augšu
Back