Saeimas komisija atbalsta rosinājumu MK noteikt dividenžu regulējumu arī publiskas personas kapitālsabiedrībām

FOTO: Shutterstock

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāti sēdē skatīšanai trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, kas primāri paredz tajā iekļaut deleģējumu Ministru kabinetam (MK) noteikt dividenžu izmaksas kārtību arī publiskas personas kontrolētās kapitālsabiedrībās, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs).

Likumprojektā arī atbalstītas regulējuma izmaiņas, ka turpmāk padomes loceklis pēc ievēlēšanas amatā attiecīgajā kapitālsabiedrībā gūst ienākumus tikai par padomes locekļa pienākumu pildīšanu, kā arī nosacījumi, ka lielām publiskas personas kontrolētām kapitālsabiedrībām (virs 250 darbiniekiem) sagatavot korporatīvos ziņojumus līdzīgi, kā to dara uzņēmumi, kuru akcijas kotē biržā.

Jau ziņots, ka konkrētā likumprojekta pamata mērķis ir iekļaut deleģējumu MK noteikt dividenžu izmaksas kārtību arī publiskas personas kontrolētās kapitālsabiedrībās, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), publiskas personas kontrolēto kapitālsabiedrību, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs) meitas sabiedrībās, valsts kapitālsabiedrību atkarīgajās kapitālsabiedrībās un meitas sabiedrībās.

Paredzēts, ka Ministru kabineta noteikumi būtu vienīgais normatīvais akts, kurā būtu noteikta minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa un kārtība, kādā lemj par atšķirīgu dividenžu izmaksas procentuālo apmēru.

Taču Dividenžu noteikumi ir saistoši tikai valsts kapitālsabiedrībām (kapitālsabiedrības, kurās visas kapitāla daļas pieder valstij) un publiski privātām kapitālsabiedrībām (kapitālsabiedrības, kurās visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vairākām publiskām personām). Līdz ar to normatīvajos aktos vairs netiek noteikts minimālais dividendēs izmaksājamais peļņas apmērs valsts tiešā izšķirošā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām, valsts kapitālsabiedrības vai valsts kontrolētas kapitālsabiedrības vai publiski privātas kapitālsabiedrības, kurā valsts ir daļu (akciju) īpašnieks, meitas sabiedrības, kā arī kapitālsabiedrībās, kurās valstij netieši pieder 100% kapitāla daļas - valsts kapitālsabiedrību atkarīgās kapitālsabiedrības.

Pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā Pārresoru koordinācijas centrs sagatavos grozījumus Dividenžu noteikumos, lai tajos noteiktu skaidru kārtību, kādā dividendes izmaksā augstāk uzskaitītās kapitālsabiedrības. Likumprojektā un uz tā pamata izdotajos MK noteikumos ar jēdzienu dalībnieks saprot valsts kapitāla daļu turētāju un valdi publiskas personas kapitālsabiedrībā, publiski privātā kapitālsabiedrībā, publisku personu kontrolētā kapitālsabiedrībā, kurai ir meitas sabiedrība vai atkarīgā kapitālsabiedrība.

Uz augšu
Back