NVD varēs informēt VID par personām, kas ir pieteikušās algu subsīdijas atbalstam

Valsts ieņēmumu dienests FOTO: Paula Čurkste/LETA

Nacionālais veselības dienests (NVD) varēs sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par personām, kas ir pieteikušās algu subsīdijas atbalstam, paredz valdības otrdien apstiprinātie grozījumi rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

Pašlaik NVD nevar sniegt informāciju VID par personām, kas ir pieteikušās algu subsīdijas atbalstam, kamēr Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par atbalsta saderību ar iekšējo tirgu. Attiecīgi minētā situācija var pagarināt atbalsta saņemšanas brīdi personām, kuras ir Covid-19 krīzes izplatības ierobežojošo pasākumu dēļ ierobežotas savu ienākumu gūšanā.

Vispārīgā datu aizsardzības regula nosaka, ka īpašās kategorijas personas datus, tostarp veselības datus, var apstrādāt, ja apstrāde ir vajadzīga būtisku sabiedrības interešu dēļ, pamatojoties uz Eiropas Savienības (ES) vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas ir samērīgas izvirzītajam mērķim, ievēro tiesību uz datu aizsardzību būtību un paredz piemērotus, un konkrētus pasākumus datu subjekta pamattiesību un interešu aizsardzībai.

Tāpat veselības datus var apstrādāt, ja apstrāde ir vajadzīga sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomā, piemēram, aizsardzībai pret nopietniem pārrobežu draudiem veselībai vai augstu kvalitātes un drošības standartu nodrošināšanai, cita starpā zālēm vai medicīniskām ierīcēm, pamatojoties uz ES vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas paredz atbilstošus un konkrētus pasākumus datu subjekta tiesību un brīvību, jo īpaši dienesta noslēpuma aizsardzībai.

Latvijas tiesību akts, kurš nosaka algu subsīdijas izmaksu darba devēja darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, paredz subsīdiju izmaksu tiem darbiniekiem, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai kuri, piesakoties uz atbalstu par 2021.gada oktobri, ir sākuši vakcināciju, un piesakoties uz atbalstu par 2021.gada novembri, ir pabeiguši vakcināciju. Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcinēties.

Šis tiesību akts arī nosaka NVD pienākumu nodot datus, taču pagaidām tas nav spēkā un pastāv kaut mazākā iespēja, ka arī var nestāties spēkā, tāpēc VID nav pamata pieprasīt un NVD nodot personu datus, tai skaitā veselības datus.

Līdz ar to bija nepieciešams nodrošināt savlaicīgu informācijas apriti starp NVD un VID, lai uz Eiropas Komisijas lēmuma publicēšanas brīdi VID varētu pieņemt lēmumus un operatīvi sākt atbalsta izsniegšanu, tādējādi nodrošinot valsts atbalstu personām, kuras ir Covid-19 krīzes izplatības ierobežojošo pasākumu dēļ ierobežotas savu ienākumu gūšanā.

Uz augšu
Back