Piecas pilsētas ar vislielāko gaisa piesārņojumu

Raksta turpinājums
FOTO: Felīcija Vērzemniece/TVNET kolāža

Gaisu piesārņojošo vielu koncentrācija daudzviet ir pārāk augsta, un tas var nodarīt būtisku kaitējumu cilvēka veselībai un videi. Būtiska daļa pasaules iedzīvotāju dzīvo reģionos, sevišķi lielajās pilsētās, kur tiek pārsniegti gaisa kvalitātes standarti – ozona, slāpekļa dioksīda un daļiņu piesārņojums rada būtiskus riskus veselībai.

Turklāt piesārņojums var tikt ienests arī atmosfērā, veicinot gaisa kvalitātes pasliktināšanos apkārtējos reģionos.

To var radīt fosilā kurināmā dedzināšana elektroenerģijas ražošanā, transporta nozarē un rūpniecībā, ķīmisko preparātu izmantošana, lauksaimniecība un ūdens attīrīšana, kā arī vulkāniskie izvirdumi un pat vēja atpūsti putekļi.

Lūk, piecas pilsētas ar visaugstāko gaisa piesārņojumu saskaņā ar sociālā uzņēmuma “Smart Air” datiem, kas analizēti 2021. gadā 540 pasaules pilsētās no 182 valstīm.

Raksta oriģināls publicēts vietnē www.smartairfilters.com.

Raksta turpinājums
Uz augšu
Back