Siguldā izveido jaunu kompostēšanas laukumu

FOTO: unsplash.com

Siguldā par 324 544 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa izveidots kompostēšanas laukums, kur iedzīvotāji jau pavasarī varēs nodot zaļos un dārza atkritumus. Papildinot Siguldas novada atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, novada pašvaldība pagājušajā rudenī sāka zaļo atkritumu kompostēšanas laukuma izbūvi Siguldas pagasta "Kreiļos".

Kā norāda pašvaldībā, jaunizveidotajā kompostēšanas laukumā iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas nodot bioloģiskos atkritumus, tādējādi radot iespēju pārstrādāt zaļos un dārza atkritumus tuvāk to rašanās vietai, ietaupot resursus, kas līdz šim patērēti, tos vedot uz atkritumu noglabāšanas poligonu.

Iegūtais komposta materiāls tiks izmantots novada apzaļumošanas darbos – parkos, skvēros, puķudobēs, kā arī ielu un ceļu malu apzaļumošanai.

Plašāka informācija par kārtību, kādā būs iespējams nodot zaļos un dārza atkritumus kompostēšanas laukumā, tiks publicēta, sākoties kompostēšanas laukuma darbībai.

Kompostēšanas laukuma būvniecības darbus veica SIA "Vianova".

Būvdarbu laikā ir izveidots asfaltēts laukums pushektāra platībā, kas ir norobežots ar žogu, izveidota apstādījumu josla, elektroapgādes un apgaismojuma tīkli, kā arī lietus un ūdens kanalizācija.

Pēc nepieciešamo atzinumu saņemšanas no iesaistītajām institūcijām, objekts tiks pieņemts ekspluatācijā.

Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide tiek veikta projektā "Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā".

FOTO: www.sigulda.lv

Jau ziņots, ka iecere par zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveidi attīstīta un virzīta vairāku gadu garumā. 2017. gadā Siguldas novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus paust viedokli par zaļo atkritumu laukuma izveidi. 2018. gadā organizēta publiskā apspriešana.

Ņemot vērā būvniecības izmaksas, kā arī liegumam pašvaldībām kreditēties no Valsts kases, pašvaldībai nebija iespēju par saviem līdzekļiem atkritumu laukumu izbūvēt.

Līdz šim zaļos atkritumus iedzīvotāji vai nu kompostē savos īpašumos, vai izmanto iespēju divas reizes gadā zaļos atkritumus bez maksas nodot Siguldas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā "Jumis", vai izmanto šī uzņēmuma piedāvātos maksas pakalpojumus zaļo un dārza atkritumu izvešanai.

Kompostēšanas tehnoloģija ir videi piemērotākā un arī ilgtspējīgākā zaļo un dārza atkritumu apsaimniekošanas metode.

Kompostēšanas laukumi ir videi droši, to apkārtnē nav jūtamas nepatīkamas smakas un tie nerada neērtības apkaimes iedzīvotājiem.

Uz augšu
Back