Psiholoģiskā atbalsta sniegšana karā cietušajiem ukraiņiem

FOTO: AP/Scanpix

Augstskolas RISEBA darbinieki, mācībspēki, absolventi un sadarbības partneri sāk jaunu iniciatīvu - Latvijas psiholoģiskā atbalsta tīkls ukraiņiem, kuras mērķis ir sniegt gan psiholoģisko atbalstu karā cietušajiem Ukrainas iedzīvotājiem, gan arī izveidot mentoru tīklu Ukrainas bēgļiem Latvijā.

"Palīdzot vairākiem cilvēkiem un ģimenēm, kas jau šobrīd ieradušies no Ukrainas, redzam, ka ļoti nozīmīgs ir ne tikai plašs psiholoģiskais atbalsts piedzīvotā dēļ, bet arī praktiskais atbalsts, piemēram, kā un kur meklēt darbu, kā sākt vai turpināt mācības u.c. Tie ir jautājumi, ko mēs kā augstākās izglītības profesionāļi un kā Latvijas iedzīvotāji izprotam ļoti labi un varam uzreiz palīdzēt. Latvijas psiholoģiskā atbalsta tīkls ukraiņiem piedāvās palīdzību vairākām mērķa grupām aktīvi, izmantojot dažādus kanālus.

Aicinām ikvienu, kam palīdzība ir nepieciešama pašam vai kādam līdzcilvēkam, sazināties ar mums arī pa krīzes tālruni +371 20900209, vai interneta vietnē www.helpua.lv",

stāsta atbalsta idejas autore Aija Brūvere, RISEBA Karjeras centra vadītāja, mentore un pozitīvās psiholoģijas speciāliste.

Augstskolas rektore Tatjana Vasiļjeva norāda: "Mūsu augstskolai ir ļoti svarīgi piedalīties šajā atbalsta darbā Ukrainas iedzīvotājiem, jo RISEBA ir internacionāla augstskola, kur vienmēr ir mācījušies un arī šobrīd mācās studenti no Ukrainas. No ziņām medijos un mūsu studentu stāstiem par tuvinieku piedzīvoto redzam, ka ne mazāk svarīgs par materiālo atbalstu ir arī psiholoģiskais atbalsts. Pārdzīvotais karā atstās iespaidu uz visu šo cilvēku dzīvēm. Varam palīdzēt, lai atvieglotu gan bēgļu gaitas Latvijā, gan arī sniegtu psiholoģisku un emocionālu atbalstu, kas arī ir ļoti nepieciešams."

Latvijas psiholoģiskā atbalsta tīkls ukraiņiem darbosies trīs virzienos:

1) Praktisks atbalsts ukraiņiem, kas jau ieradušies un vēl ieradīsies Latvijā, nodrošinot iespēju cilvēkam vai ģimenei no Ukrainas pieslēgt konkrētu atbalsta personu jeb mentoru no Latvijas. Tā iespējams sniegt tiešu un nepastarpinātu palīdzību kaut vai tīri praktiskos jautājumos: kā nokārtot dažādas formalitātes (dokumenti, ārsts); kur un ko ir iespējams iegādāties; aizvest, ja nepieciešams.

2) Attālināts psiholoģiskais atbalsts iedzīvotājiem Ukrainā un tiem, kas ir ceļā vai jau ieradušies Latvijā. To īstenos Ukrainas psiholoģijas studenti, izmantojot attālinātās komunikācijas līdzekļus (piemēram, sociālie tīkli un čata saziņas sistēmas) un krīzes tālruni +371 209 00 209. Šim palīdzības aspektam ļoti svarīga ir spēja sazināties ukrainiski, tādēļ atbalsta sniegšanai piesaistīti tieši Ukrainas psiholoģijas studenti. Latvijas psiholoģiskā atbalsta tīkls ukraiņiem nodrošinās šiem studentiem krīzes intervences apmācību, atbalsta personu (supervizoru) no Latvijas puses un BITE Latvia nodrošinātas komunikācijas ierīces bezlimita datu un zvanu veikšanai. Par savu darbu psiholoģiskā atbalsta sniegšanā, studenti saņems stipendiju. Tā tiks nodrošināta, pateicoties sadarbībai ar RTU Attīstības fondu, kurā uzņēmumi aicināti ziedot ar mērķi "Latvijas psiholoģiskā atbalsta tīkls Ukrainai".

3) Psiholoģiskās palīdzības sniegšana arī Latvijas iedzīvotājiem, kas strādā Ukrainas atbalsta grupās - tiem, kas vāc un šķiro mantas, šoferiem un citiem brīvprātīgā darba veicējiem, kā arī tiem, kas jau uzņem un vēl uzņems bēgļus. "Tie ir cilvēki, kas pēdējās nedēļas ir smagi strādājuši un šobrīd sāk izdegt, tādēļ sāksim ar supervīzijas grupu veidošanu viņu atbalstam un stiprināšanai," saka Aija Brūvere.

Psiholoģiskā atbalsta grupā bez atlīdzības darbosies augstskolas RISEBA mācībspēki un absolventi - mentori, kouči un supervizori, savukārt augstskola nodrošinās ar nepieciešamajām telpām un attālināto apmācību iespējām. Komandā, kas jau iegulda savu laiku un zināšanas, lai šis atbalsta tīkls taptu, ir pazīstami Latvijas psihologi, kouči un supervizori. Starp tiem RISEBA mācībspēki un absolventi:

Aija Brūvere, Kristīne Balode, Inese Ruka, Jeva Karabeško, Lūcija Rutka, Valērijs Dombrovskis, Ance Saulīte.

Uz augšu
Back