Līdzekļus neparedzētiem gadījumiem palielina par 50 miljoniem eiro Ukrainas bēgļu vajadzībām

TVNET/LETA
Facebook LinkedIn Draugiem Twitter
Comments
Foto: EPA/Scanpix

Valsts budžeta programma "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" tiks palielināta par 50 miljoniem eiro, lai atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktajam nodrošinātu finansējumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam, otrdien nolēma valdība.

Par konkrēti veicamajiem pasākumiem un īstenojamajiem projektiem ministrijas regulējumā noteiktajā kārtībā sagatavos atsevišķus Ministru kabineta rīkojuma projektus par līdzekļu piešķiršanu no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", pievienojot arī detalizētus skaidrojumus un aprēķinus.

Finanšu ministrijā skaidro, ka šobrīd ir jau pieņemta virkne Ministru kabineta rīkojumu, kā arī ir sagaidāmi papildu pieprasījumi no nozaru ministrijām atbilstoši līdz šim pieņemtajiem Ministru kabineta konceptuālajiem lēmumiem saistībā ar atbalsta pasākumiem Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un noteikto aizliegumu un ierobežojumu radīto zaudējumu kompensējošiem pasākumiem, Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumā noteiktiem laikā terminētiem atbalsta pasākumiem, vienreizējām valsts budžeta investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem, kā arī Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktā atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas Krievijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ.

Tādejādi ar programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pieejamiem līdzekļiem nav iespējams nodrošināt finansējumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktā atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 24.februārī atbalstītajā rīkojumā "Par pasākumu plānu personu no Ukrainas masveida ierašanās gadījumā Latvijā" noteiktajam indikatīvi pasākumu plāna īstenošanai papildu nepieciešams finansējums, kas nepārsniedz 56 803 536 eiro.

Līdz šā gada 21.aprīlim atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem Ministru kabinets jau ir izdevis rīkojumus par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 11 689 349 eiro apmērā.

Bez tam notiek saskaņošanas process par finansējuma, kas nepārsniedz 12 985 675 eiro, piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai nodrošinātu pašvaldību izdevumu segšanu reizi mēnesī, kas pašvaldībām radušies, nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kā arī saskaņošanā atrodas Iekšlietu ministrijas sagatavotais aktualizētais plāna projekts "Pasākumu plāns par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā".

Sākotnēji likumā "Par valsts budžetu 2022.gadam" valsts budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" apstiprināta apropriācija 82 570 325 eiro apmērā, lai nodrošinātu valsts pamatbudžeta apropriāciju līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.

Lai nodrošinātu finansējumu Covid-19 seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem un vienreizējām valsts budžeta investīcijām, 6.janvārī valdība nolēma šā gada budžetā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem palielināt par 300 miljoniem eiro.

Lai nodrošinātu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumā noteikto laikā terminēto atbalsta pasākumu īstenošanu, valdība 1.februārī līdzekļus neparedzētiem gadījumiem palielināja vēl par 250 miljoniem eiro.

Savukārt, lai nodrošinātu finansējumu vienreizējām valsts budžeta investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem, atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 29.marta rīkojumam finansējums programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" tika palielināts 62 511 546 eiro apmērā.

Tādējādi, ņemot vērā atbalstīto apropriācijas palielinājumu, budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" kopumā apropriācija sasniegusi 695 081 871 eiro.

Pēc komisijas lēmuma kopējais vienreizējo nodarbinātības pabalstu izmaksai piešķirtais līdzekļu apmērs sasniedz 650 000 eiro.

Valdība lēmumu par papildus līdzekļu piešķiršanu pieņēma 19.aprīlī.

Valdība šogad 23.martā jau piešķīra finansējumu 150 000 eiro apmērā, lai nodrošinātu šos pabalstus pirmajiem 300 bēgļiem.

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem, 2022.gada 5.aprīlī darba attiecības bija sākuši un pieprasījuši vienreizējo nodarbinātības sākšanas pabalstu 276 Ukrainas civiliedzīvotāji.

Aprīļa sākumā NVA bija reģistrētas 7289 vakances, kuras darba devēji piedāvā Ukrainas civiliedzīvotājiem, bet konsultēti 1386 ukraiņu bēgļi, sniedzot tiem darba meklēšanas atbalstu.

Lai netiktu kavētas pabalsta izmaksas personām, kuras sākušas nodarbinātību, ieplānoti līdzekļi, lai pabalstu varētu izmaksāt vēl 1000 Ukrainas bēgļu. Turpmāk nepieciešamā finansējuma pieprasījums tiks sagatavots atkarībā no situācijas, analizējot pabalsta izpildes apmērus un prognozējot turpmākas pabalsta izpildes tendences.

Lai saņemtu nodarbinātības sākšanas pabalstu, mēneša laikā no darba tiesisko attiecību sākšanas dienas jebkurā no NVA klientu apkalpošanas vietām Latvijā jāiesniedz iesniegums nodarbinātības sākšanas pabalsta saņemšanai.

Paredzēts, ka Ukrainas civiliedzīvotāji pabalstu varēs saņemt tikai vienu reizi, kad tiek sāktas darba attiecības Latvijā, un tas netiks aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

LM prognozē, ka pabalsts varētu būt nepieciešams aptuveni 3000 personu, tātad kopumā tam būtu nepieciešami 1,5 miljoni eiro.

Facebook LinkedIn Draugiem Twitter
Comments

Tēmas

Aktuālais šodien
Jaunākās ziņas
Svarīgākais