Pētījums: atkritumus Latvijā šķiro 68% iedzīvotāju

FOTO: unsplash.com

Latvijā atkritumus šķiro 68% iedzīvotāju. Katram otrajam iedzīvotājam (50%) galvenā motivācija šķirot ir apziņa, ka tiek saudzēti dabas resursi, liecina vides pakalpojumu uzņēmuma "Clean R" sniegtie dati.

Trešdaļai (31%) respondentu būtisks šķirošanu veicinošs faktors ir ērta infrastruktūra - pie mājas ir pieejami šķirošanas konteineri. Pētījumā 27% respondent norādījuši, ka ikdienā šķiro atkritumus, jo ir izveidojies šāds ieradums, savukārt, lai ietaupītu naudu, atkritumus šķiro vien 19% aptaujāto.

Sagaidāms gan, ka vispārēja cenu pieauguma apstākļos finansiālais faktors var kļūt izšķirošs ievērojami lielākai iedzīvotāju daļai.

Pētījumā iedzīvotāju šķirošanas paradumi izzināti gan tiešās intervijās un fokusgrupās, gan interneta aptaujā.

Tajā tikai katrs desmitais (14%) iedzīvotājs norāda, ka atkritumus nešķiro vispār, kā biežākos iemeslus minot šķirošanas konteineru nepieejamību dzīvesvietas tuvumā (58%), kā arī vietas trūkumu atkritumu šķirošanai savā mājoklī (33%).

“Pirmais un būtiskākais, ko varam novērtēt, ir sabiedrības apziņa un zaļā domāšana.

Pētījums uzskatāmi atklāj - galvenā motivācija šķirot ir rūpes par vidi – lielākai iedzīvotāju daļai tieši apziņa, ka šķiroti atkritumi tiek pārstrādāti un ir vērtīgs resurss tālākai ražošanai ir būtiskākais faktors, kas liek šķirot.

Iedzīvotāji apzinās, ka atkritumu poligonu ietilpība nav neierobežota un tikai kopīgiem spēkiem mēs varam samazināt kopējo poligonos noglabājamo atkritumu apjomu un sasniegt visas Eiropas un Latvijas nospraustos vides mērķus.

Taču ir iedzīvotāji, kas novērtē iespēju ar pareizu šķirošanu samazināt arī savas izmaksas, un daudziem savus paradumus ir licis izvērtēt arī "Clean R" iepriekš veiktais eksperiments “Nenoroc nākotni mēslos!”, kas atklāja - nešķirojot atkritumus, neliels nams gadā atkritumos izsviež 720 eiro, lielāks ar 30 dzīvokļiem - 3600 eiro,” akcentē SIA “Clean R” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas departamenta vadītāja Liene Rumpane.

Rīcība atpaliek no zināšanām, jāattīsta infrastruktūra

Lai gan cilvēki savas zināšanas par atkritumu šķirošanu novērtē kā labas, dodot tām 7 balles no 10, atbilstošas darbības nedaudz atpaliek.

Savu rīcību kā pareizu atkritumu šķirošanai aptaujas dalībnieki novērtē ar 6 ballēm no 10, kas tiek skaidrots ar attīstāmu šķirošanas infrastruktūru.

Lai gan vairums aptaujāto (66%) norāda, ka viņiem pieejami divi vai vairāk atkritumu šķirošanas konteineri, katrs piektais aptaujātais (22%) norāda, ka viņiem pieejams tikai viens kopējs konteiners nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Tas nozīmē, ka arvien būtiski veicināt un attīstīt pieejamas atkritumu šķirošanas iespējas ikvienam Latvijas iedzīvotājam, turpinot uzstādīt arī šķirošanai nepieciešamos konteinerus pagalmā.

Katrs otrais šķiro jau dzīvoklī, pārējie - pagalmā

Pētījumā katrs otrais aptaujas dalībnieks (53%) norāda, ka šķirošanas vajadzībām mājās tur vairākus atkritumu maisus, somas vai kastes, kuros atsevišķi šķiro atbilstošus atkritumus, lai tos pēc tam izmestu atbilstošos konteineros.

Savukārt 15% aptaujāto norāda, ka mājoklī visus šķirojamos atkritumus liek kopā, bet to šķirošanu atbilstošos konteineros veic pagalmā.

Šī apgalvojuma ticamību gan ir sarežģīti nomērīt un netiek izslēgta iespēja, ka starp šiem 15% aptaujāto varētu būt arī iedzīvotāji, kuru iesaiste atkritumu šķirošanas sistēmā ir attīstāma.

Uz augšu
Back