Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un Valsts robežsardzes koledžā pētīs ES ārējo robežu drošību

Dalīties Dalīties E-pasts Drukāt Iesūtiet ziņu Komentāri

FOTO: Latvija armija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) un Valsts robežsardzes koledžā (VRK) noslēgušas sadarbības līgumu par vairāku ar Eiropas Savienības (ES) ārējo robežu drošību un Latvijas iekšējo drošību saistītu pētījuma pasākumu kopīgu īstenošanu, informēja VRK vadītāja palīdze Valentīna Terehova.

Pētījums «ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība» veltīts ES ārējās robežas normatīvā regulējuma un prakses problemātikai starptautisko, ES un nacionālo tiesību jomā, Latvijas kā starptautisko tiesību subjekta drošības, suverenitātes, teritoriālās jurisdikcijas un valsts robežas kontekstā saistībā ar personu brīvas pārvietošanās īstenošanu Šengenas darbības telpā.

Tā mērķis ir izpētīt ES ārējo robežu institūta funkcionēšanas problēmas ES nelegālās imigrācijas ierobežošanas aspektā Austrumeiropas, Vidusjūras un Rietumeiropas reģiona valstīs, to ietekmi uz ES un Latvijas iekšējo drošību, piedāvāt ES ārējo robežu institūta darbības pilnveidošanas instrumentus, lai mazinātu nelegālās migrācijas draudus ES un Latvijā.

Projekta gaitā paredzēts izstrādāt priekšlikumus normatīvā regulējuma pilnveidošanai un tiesībsargājošo iestāžu darbības efektivitātes uzlabošanai ārējo robežu kontrolē un patvēruma procedūras īstenošanā ES un Latvijā, sekmēt tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu profesionalitāti un kapacitāti.

Pētījums «ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība» tiek veikts ES fondu darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» ietvaros.

Uz augšu