Jēkabpilī veiks grozījumus pašvaldības struktūrvienībās, samazināsies arī strādājošo skaits

Ilustratīvs attēls.

FOTO: Ieva Čīka / LETA

Jēkabpils pilsētas domes deputāti pieņēmuši vairākus lēmumus par strukturālu izmaiņu veikšanu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, informēja pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Turpmāk Jēkabpils pilsētas pašvaldībā būs šādas struktūrvienības: Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija, Jēkabpils pilsētas būvvalde, Juridiskais departaments, kur sastāvā būs Juridiskā nodaļa un Iepirkumu nodaļa; Finanšu departaments, kura sastāvā būs Finanšu ekonomikas nodaļa un Grāmatvedības nodaļa; Atbalsta departaments, kura sastāvā būs Informācijas tehnoloģiju nodaļa, Vienas pieturas aģentūra un Sabiedrisko attiecību nodaļa; Pilsētvides departaments, kura sastāvā būs Būvniecības nodaļa, Attīstības un investīciju nodaļa un Teritorijas plānošanas nodaļa; Īpašumu apsaimniekošanas departaments, kura sastāvā būs Pašvaldības īpašumu nodaļa un Komunālās saimniecības nodaļa; Dzimtsarakstu nodaļa un Personāla nodaļa.

Izpilddirektoram tiešā pakļautībā būs civilās aizsardzības inženieris un vadītāja padomnieks.

Pievienojot Izglītības nodaļu un Iekļaujošo izglītības atbalsta centru Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centram, tiek izveidota Jēkabpils Izglītības pārvalde.

Papildus tiks izveidotas četras jaunāko kārtībnieku amata vietas, kuri nodrošinās diennakts dežūru un pilsētas video novērošanu. Tādējādi operatīvi varēs reaģēt uz sabiedriskās kārtības pārkāpumiem.

Centrālajā administrācijā pirms reorganizācijas bija 136 amata vietas. Pēc reorganizācijas paliks 114. Amata vietu skaits tiek samazināts par 16%, no kuriem 8% tiek samazināti un 8% tiek pārdalīti uz nozaru iestādēm – Izglītības pārvaldi un Jēkabpils vēstures muzeju, kas turpmāk veiks arī Tūrisma informācijas centra uzdevumus.

Centrālās administrācijas pārvaldes struktūras reorganizācijas priekšlikumu izstrādei, pašvaldība 2017.gadā noslēdza līgumu ar SIA «Heiro» par personāla vadības pakalpojumiem.

Uz augšu