IeM Prostitūcijas ierobežošanas likumprojektu valdībā plāno iesniegt līdz nākamā gada vasarai

FOTO: EPA/ScanPix

Iekšlietu ministrija (IeM) Prostitūcijas ierobežošanas likumprojektu izskatīšanai valdībā plāno iesniegt līdz 2018.gada 1.jūnijam.

IeM lūdza likumprojekta iesniegšanas termiņu pagarināt un valdība šodien lūgumu apmierināja.

Likumprojekta sagatavošanā ir iesaistītas vairākas nevalstiskās organizācijas. Biedrība «Centrs Marta» uzskata, ka ir jāņem vērā sabiedriskajā apspriešanā iesniegtie vairāki viedokļi, kā arī starptautiskie normatīvie akti, līdz ar to, lai pieņemtu cilvēktiesībās balstītu regulējumu, biedrība piekrīt, ka likumprojekta izstrādes termiņš tiek pagarināts.

Septembrī izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē iesniegtā likumprojekta redakcija paredzēja būtiski reformēt prostitūcijas jomas regulējumu, tostarp ieviest bargākus administratīvos sodus prostitūtu klientiem un palielināt prostitūtu vecuma cenzu.

IeM iepriekš sagatavotais likumprojekts paredzēja atļautā vecuma cenza paaugstināšanu personām, kas vēlas likumīgā kārtā nodarboties ar prostitūciju. Patlaban spēkā esošie noteikumi dod tiesības ar prostitūciju nodarboties no 18 gadu vecuma, bet IeM rosina minimālā vecuma robežu palielināt līdz 25 gadiem, tādējādi pakalpojuma pirkšana no personas, kura ir jaunāka par 25 gadiem, būtu aizliegta.

Tāpat plānots, ka būs aizliegta jebkāda trešās personas darbība, kura nodrošina prostitūciju. Nodarboties ar prostitūciju, kā arī izmantot prostitūciju būs atļauts dzīvokļos vai viendzīvokļa mājās, kas ir prostitūtas īpašumā vai par kuru tā ir noslēgusi īres līgumu.

Nodarboties ar prostitūciju un izmantot prostitūciju iepriekš minētajā dzīvoklī vai viendzīvokļa mājā būtu aizliegts, ja tajā atrodas bērns, ja pret to iebilst citas personas, kuras mitinās šajā dzīvoklī vai viendzīvokļa mājā. Prostitūciju iecerēts aizliegt piedāvāt un reklamēt internetā, presē un citos plašsaziņas līdzekļos, izņemot pornogrāfiska rakstura materiālus, kuri tiek izplatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Iepriekš IeM sagatavotā likumprojekta redakcija paredzēja, ka prostitūtas varēs atbrīvot no administratīvās atbildības par pārkāpumiem prostitūcijas ierobežošanas jomā, ja tā piekritīs saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, izņemot gadījumu, ja persona turpinās nodarboties ar prostitūciju rehabilitācijas saņemšanas laikā.

No administratīvās atbildības par pārkāpumiem prostitūcijas ierobežošanas jomā varēs atbrīvot personu, kura palīdzējusi atklāt personas, kuras ir piespiedušas nodarboties ar prostitūciju, iesaistījušas prostitūcijā vai izmantojušas prostitūciju iedzīvošanās nolūkā, kā arī atklāt personas, kuras, izmantojot prostitūciju, ir pārkāpušas šajā likumā noteiktos aizliegumus.

Lai esošajām vai bijušajām prostitūtām sniegtu palīdzību un motivētu viņu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu, nodrošinot atteikšanos no prostitūcijas, IeM rosina nodrošināt sociālo rehabilitāciju.

Likumprojekts paredzēja, ka valsts nodrošinās uzvedības korekcijas programmas pieejamību personām, kuras izmanto prostitūciju, par dzimumu līdztiesību, veselību un morāli, kā arī cilvēku ekspluatācijas formām, un prostitūcijas būtību un sekām. Uzvedības korekcijas programmas saturu, apjomu, saņemšanas un izpildes kārtību noteiks Ministru kabinets.

Šobrīd Administratīvo pārkāpumu kodekss par prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu prostitūtai paredz piemērot 350 eiro līdz 700 eiro sodu. IeM rosināja, ka par nodarbošanos ar prostitūciju līdz 25 gadu vecumam izteiks brīdinājumu vai piemēros naudas sodu no 150 eiro līdz 1000 eiro.

Par nodarbošanos ar prostitūciju vai prostitūcijas izmantošanu, ja šīs darbības tiek veiktas dzīvoklī vai viendzīvokļa mājā un pret to iebilst citas personas, kuras dzīvo miteklī, IeM rosināja piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 500 eiro.

IeM rosināja, ka likumprojekts varētu stāties spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Lasītākais šobrīd

Uz augšu