Diskusija: Vai Latvija būs Ziemeļvalsts?

FOTO: Publicitātes foto

Frīdriha Eberta fonds sadarbībā ar Brīvības un Solidaritātes fondu rīko diskusiju par Ziemeļvalstu ietekmi uz Latviju un uzdod jautājumu: «Vai Latvija būs Ziemeļvalsts?» Diskusijas mērķis ir dalīties pieredzē ar dzīvi Ziemeļvalstīs un Latvijā pēdējos 10 gados, lai noskaidrotu, vai Latvijas sabiedrība ir kļuvusi «ziemeļnieciskāka» un kādi izaicinājumi tai vēl ir priekšā.

Starp apskatāmajām tēmām būs «Vai Latvijas sabiedrība ir kļuvusi atvērtāka un solidārāka»; «Vai Latvija ir kļuvusi videi draudzīgāka» un «Vai Latvijā ir pieaugusi demokrātija un uzticība valsts iekārtai.»

Pirmā tēma: «Vai Latvijas sabiedrība ir kļuvusi atvērtāka un solidārāka»

Šajā tēma padziļināti tiks izskatīts European Institute for Gender Equality (EIGE) izstrādātais 2017.gada dzimumu līdztiesības indekss, kā arī sabiedrības integrācijas un sabiedrības vienlīdzības jautājumi kopumā.

Otrā tēma: «Vai Latvija ir kļuvusi videi draudzīgāka»

Šajā tēma padziļināti tiks izskatīts Jeila Universitātes izstrādātais The Environmental Performance indekss. Pieaicinātie runātāji tiks aicināti diskutēt par to vai Latvijas sabiedrībā ir iedibinājušās vides aizsardzības tradīcijas un kā tās ir mainījušās pēdējo 10 gadu laikā.

Trešā tēma: «Vai Latvijā ir pieaugusi demokrātija un uzticība valsts iekārtai.»

Šajā tēma padziļināti tiks izskatīta korupcijas uztvere Latvijā, tai skaitā Transparency International izstrādātais Corruption Perceptions indekss. Pieaicinātie runātāji tiks aicināti diskutēt par to vai Latvijas sabiedrība būtu ar mieru pārņemt Ziemeļvalstu nodokļu režīmu, ņemot vērā zemo uzticību valsts iekārtai kopumā.

Pieaicinātie runātāji:

Dace Kavasa, Anna Reynolds un Sintija Šmite – Tīlika.

Moderators : Dāvis Golds

Laika grafiks:

Laiks: 21.oktobrī 17:00-19:40

Vieta: Kaņepes Kultūras Centrs

17:00-17:10 Ievads un iepazīstināšana ar runātājiem

17:10-17:20 Runātāji dalās savā Ziemeļvalstu pieredzē

17:20-17:50 Pirmā tēma: Vai Latvijas sabiedrība ir kļuvusi atvērtāka?

17:50-18:20 Otrā tēma: Vai Latvija ir kļuvusi videi draudzīgāka?

18:20-18:50 Trešā tēma: Vai Latvijas sabiedrība vairāk uzticas valsts institūcijām?

18:50-19:20 Diskusija ar klātesošajiem

19:20-19:30 Kopsavilkums

19:30-19:40 Pateicība runātājiem un pasākuma noslēgums

Uz augšu