Vīri saņemas: Latvijā dzīves kvalitāte progresē!

Latvijā uzlabojas dzīves kvalitātes objektīvie rādītāji, ienākumi, algas, nodarbinātība, pirktspēja, sociālie pakalpojumi, liecina Stratēģiskās analīzes komisijas veiktie pētījumi, kas publicēti izdevumā "Dzīves kvalitāte Latvijā".

Pētījumu "Dzīves kvalitāte Latvijā" veica SAK locekļi un Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta valdes priekšsēdētājs profesors Tālis Tisenkopfs.

Grāmatā analizēti dažādi dzīves kvalitātes aspekti Latvijā – materiālā labklājība, bērnu, jauniešu un vecāka gadagājuma cilvēku kvalitāte, nodarbinātība, ienākumi, mājokļa apstākļi.

T. Tisenkopfs īpašu uzmanību pievērsa cilvēku rīcībspējai, tam, ka cilvēkiem pašiem jāuzņemas sava darba vadīšana, plānošana un tā uzlabošana, jo dzīves kvalitāte galvenokārt atkarīga no rīcībspējas.

Pētījuma autori norāda, ka sabiedrībā vērojama spēcīga vēlme un centieni uzlabot dzīvi. Tie izpaužas indivīdu rīcībā un dzīves stratēģijās – vairāk strādāt, lai nopelnītu, pašpilnveidoties, atpūsties.

"Visstraujāk dzīve uzlabojas uzņēmējiem, profesionāļiem, izglītotiem cilvēkiem, jauniem cilvēkiem, kuri spēj realizēt savas ieceres," uzskata T. Tisenkopfs.

"Valstij un privātam sektoram jāatbalsta indivīdu dzīves uzlabošanas centieni. Jāuzlabo nodarbinātības iespējas, nepieciešams lielāks atbalsts vidējiem un maziem uzņēmumiem, pašnodarbinātām personām, kas strādā ekonomiski mazāk attīstītās teritorijās, vairākos uzņēmumos būtiski jāceļ darba samaksa, jāuzlabo apstākļi. Ieguldījumi cilvēkresursos ne tikai uzlabos kvalitāti, bet arī cels uzņēmuma konkurētspēju."

Veicot pētījumu par dzīves kvalitāti Latvijā, tika veidots arī dokumentāls cikls "Laba dzīve Latvijā", – tajā vēstīts par dzīves vīzijām, Latvijas ekonomiskajām tendencēm, bezdarba līmeni un par dzīvi dažādu sociālo slāņu ģimenēs.

T. Tisenkopfs dzīves kvalitāti definējis tā: "Dzīve ir kvalitatīva tad, ja tu savai dzīvei spēj piedāvāt ideju. Dzīves kvalitāte nav pasīvs ārēju apstākļu kopums, tā ir indivīda radošā pieeja dzīvei – izdoma, izvēle, uzdrīkstēšanās, rīcība.

Uz augšu