Psihoterapeitu biedrība: vardarbības attaisnošana nav savienojama ar ārsta sertifikātu

Ārsts un psihoterapeits Viesturs Rudzītis

Latvijas Psihoterapeitu biedrība (turpmāk tekstā LPB) ļoti nožēlo, ka tās ilggadējais biedrs - ārsts un psihoterapeits Viesturs Rudzītis savā publikācijā «Vai ir izgudrots kas labāks par vardarbību?» pauž uzskatus, kas vardarbību pret sievieti cenšas parādīt pozitīvā gaismā, un attaisno vardarbību, pamatojot ar paša izveidotu uzskatu sistēmu.

Kā liecina LPB izplatītais paziņojums, no Viestura Rudzīša paustajiem uzskatiem LPB ir norobežojusies un lieta ir atdota izvērtēšanai LPB Ētikas komisijai, jo LPB uzskata, ka šāda pozīcija nav savienojama ne ar ārsta, ne psihoterapeita statusu.

Šodien LPB valde ārkārtas sēdē lems par psihoterapeita sertifikāta apturēšanu. Fiziska vardarbība pret jebkuru - pret vīrieti, sievieti, bērnu, neatkarīgi no motivācijas, ir sabiedrībā pieņemto likumu un normu pārkāpums. Pat vardarbība pret dzīvniekiem mūsdienu sabiedrībā nav iedomājama kā akceptējama.

Kaut arī mūsu sabiedrība ir nogājusi garu ceļu, lai vardarbību padarītu no normas par noziegumu, Latvijā šogad vardarbībā ģimenē ir nogalinātas piecas sievietes, bet neskaitāmas cietušas.

Par toleranci pret vardarbību mūsu valstī liecina tas, ka Latvijā ir vieni no augstākajiem rādītājiem Eiropā, kad sievietes neziņo par piedzīvoto vardarbību pret sevi. Šogad mūsu valstī ir notikušas būtiskas izmaiņas likumdošanā, kas paredz pagaidu aizsardzību upurim un tādā veidā sabiedrības vērtību līmenī nosaka, kam būtu jāuzņemas atbildība par notikušo (vardarbībā cietušo aizsardzība civilprocesuālā un policejiskā kārtībā 31.03.2014.).

Latvijas Psihoterapeitu biedrība vēlas uzsvērt vairākus aspektus, kas attiecas uz vardarbību vispār un specifiski uz vardarbību pret sievieti:

1. Latvijas likumdošanā vardarbība pret sievieti ir viennozīmīgi atzīta par noziegumu. Tas, ka noziegumam ir tie vai citi motīvi, to nepadara pieņemamāku;

2. Tolerance pret vardarbību var tikt uzlūkota kā līdzzinātāja pozīcija;

3. Terapeits, kurš pauž pret vardarbību tolerantus uzskatus un simpatizē varmākas motīviem, lai kādi tie arī būtu, var nodarīt būtisku kaitējumu psihoterapijas klienta psihei, it īpaši, ja šis klients/kliente cieš vai ir cietis no vardarbības. Tas var pastiprināt upura vainas izjūtu un kaunu par notikušo, kā arī atturēt viņu no vēršanās pēc palīdzības pie policijas, ārsta, psihoterapeita;

4. LPB aicina vērsties Ētikas komisijā tos klientus, kuri ir saskārušies ar tādu psihoterapeitu pozīciju, kas atbalsta vardarbību vai pauž diskriminējošus uzskatus pret kādu no sabiedrības grupām, neatkarīgi pēc kādas pazīmes būtu šāds dalījums;

5. LPB vēlas sniegt informāciju, ka ikviens, īpaši bērni un sievietes, kas cieš no fiziskas, emocionālas vai seksuālas vardarbības, var saņemt informāciju par savas tiesiskās aizsardzības iespējām un krīzes palīdzību. Plašāka informācija www.pretvardarbibu.lv;

6. Nav apstākļu, kas ļautu pieņemt vai attaisnot psiholoģisku, fizisku vai seksuālu vardarbību. Vardarbība pret sievieti atstāj tālejošas sekas gan cietušās sievietes, gan bērna turpmākajā dzīvē, kurš ir bijis vardarbības aculiecinieks. Piedzīvota vardarbība ietekmē visas dzīves jomas un rada nopietnas veselības problēmas.

Uz augšu