Nav skaidru pierādījumu par "Jurīšos" iegūtās grunts izmantošanu Dienvidu tilta būvniecībā

Valsts vides dienesta (VVD) rīcībā pašlaik nav neatspēkojamu pierādījumu par īpašumā "Jurīši" nelikumīgi iegūtās grunts izmantošanu Dienvidu tilta būvniecībā. VVD Sabiedrisko attiecību nodaļā informēja, ka šobrīd pret "Jurīšu" īpašnieku ir sākta administratīvā lietvedība.

Administratīvās lietvedības gaitā tikusi iegūta mutiska informācija, ka "Jurīšu" īpašnieks izvesto grunti realizē dažādām firmām. Turklāt tika saņemta mutiska informācija, ka, iespējams, kāda no šīm firmām grunti realizē tālāk Dienvidu tilta būvniecībai.

Vides ministrs Raimonds Vējonis (ZZS) uzdevis VVD noskaidrot, vai no karjera "Jurīši" iegūtā grunts tiešām ir tālāk realizēta Dienvidu tilta būvniecībai.

VVD atzīst, ka šajā gadījumā atbildīgā persona ir "Jurīšu" īpašnieks, savukārt firmas, kas grunti realizē tālāk, un grunts gala patērētāji nav atbildīgi par to, vai grunts iegūta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas regulē dabas resursu iegūšanu un to saimniecisko apriti, jo firmas un patērētāji, kas grunti nopērk no kādas trešās personas, ir labticīgie ieguvēji. Normatīvie akti neuzliek par pienākumu grunts pircējiem noskaidrot, vai tā ir iegūta, ievērojot tiesību aktu prasības.

Kā ziņots, VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde tika izplatījusi informāciju, ka Dienvidu tilta būvniecībā tiekot izmantota nelikumīgi iegūta grunts. Saskaņā ar VVD veiktajiem aprēķiniem no teritorijas izvesti un realizēti aptuveni 180 000 kubikmetru grunts.

Kā aģentūru LETA informēja Vides ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja Kristīne Barševska, grunts tiek iegūta Rīgas rajona Salas pagasta karjerā "Jurīši". Tā tiek realizēta ar starpnieka palīdzību, un par izvesto un pārdoto grunti netiek maksāts dabas resursu nodoklis, un darbības notiek bez dabas resursu lietošanas atļaujas.

Vējonis pēc tam pauda neizpratni "par Dienvidu tilta būvniecību realizējošā uzņēmuma darbībām, atbalstot nelikumīgi iegūtu dabas resursu izmantošanu projektā un nodokļu nemaksāšanu par šiem dabas resursiem". Ministram "šāda nelikumīgu izejvielu izmantošana" radīja bažas "par Dienvidu tilta būvniecības izmaksu pamatotību".

Savukārt AS "Dienvidu tilts" norādīja, ka uzņēmums nav grunts ieguves karjeru īpašnieks ne Salas pagasta "Jurīšos", ne citviet, bet par dabas resursu nodokļa maksāšanu par grunts ieguvi atbildot karjeru īpašnieks.

"Mums nebūtu pareizi uzņemties pienākumu valsts vietā realizēt citu nodokļu maksātāju uzraudzību. Turklāt "Dienvidu tilts" nav veicis grants iepirkumus no karjera "Jurīši"," savu viedokli pauda uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Guntis Rāvis.

"Varu tikai izteikt izbrīnu par vides ministra Raimonda Vējoņa neuzmanību, publiski paužot nepārbaudītus secinājumus, un jautāt ministram - kādi ir šādas rīcības cēloņi? Aicinu pirms šādu paziņojumu paušanas informēt arī uzņēmumu, lai savlaicīgi varētu novērst neskaidrības un neprecizitātes," norādīja Rāvis.

Par atklāto pārkāpumu ir ierosināta administratīvā lietvedība un tiks piespriests administratīvais sods. Karjera īpašniekam ir uzdots saņemt dabas resursu lietošanas atļauju, kā arī iesniegt VVD Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē informāciju par grunts sastāvu zemes īpašumā "Jurīši", lai varētu aprēķināt dabas resursu nodokli. Atkarībā no tā, kāds bijis pārdotās grunts sastāvs, "Jurīšu" īpašniekam - kādai privātpersonai - nāksies maksāt no 18 000 līdz 90 000 latu.

Lasītākais šobrīd

Uz augšu