Valmieras ielā nojauks Rīgas graustu, kuram nav pieteicies mantinieks

Valmieras 15 FOTO: google.lv/maps

Lai novērstu bīstamību, Rīgas pašvaldība par saviem līdzekļiem nojauks graustu Valmieras ielā 15, kura īpašnieks ir nomiris un mantinieku pašvaldībai nav izdevies atrast, kā arī pašvaldībai piederošu graustu Augļu ielā 1A, šodien lēma Rīgas domes deputāti.

Kā pastāstīja Rīgas domes Īpašuma departamenta pārstāvis Boriss Maizenbergs, īpašuma mantinieki meklēti gan Latvijā, gan arī starp īpašnieka radiniekiem ārvalstīs, taču neviens neesot atsaucies.

Būve ir izteikti sliktā, apkārtējo drošību apdraudošā tehniskā stāvoklī, tās nolietojums esot gandrīz 100%,

tādēļ pašvaldībā pieņemts lēmums sagatavot domes lēmumprojektu par būves nojaukšanu. Būve tiks nojaukta līdz pamatiem, un,

ja, atrodoties mantiniekam, viņš vēlēsies īpašumu ierakstīt zemesgrāmatā, pašvaldība piedzīs no šīs personas izmaksas par būves demontāžu,

pastāstīja Maizenbergs.

Domes deputāti šodien arī vienojās, ka

tiks nojaukta pašvaldībai piederoša vidi degradējoša būve Augļu ielā 1A.

Būve ir cietusi ugunsgrēkā, kā rezultātā koka ārsienas un stāvu pārsegumi ir stipri bojāti, sagāzušies, zaudējuši nestspēju, ugunsgrēka laikā bojāta arī jumta konstrukcija. Kopumā, vizuāli novērtējot būves tehnisko stāvokli, to var raksturot kā avārijas, tā ir bīstama, telpiski nenoturīga, pēc tās tehniskās apsekošanas apliecinājis sertificēts būvinženieris Antons Lešinskis.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir saskaņojusi abu būvju nojaukšanu.

Uz augšu
Back