Uz «Selgas» cepumiem drukās vājdzirdīgo bērnu vārdus

Uz augšu