Meklēšot iespēju noteikt pārejas periodu "māmiņu algām"

FOTO: LETA

Šodien valdības sēdē plānots lemt par vairākām izmaiņām sociālo pabalstu jomā. Labklājības ministrija (LM) piedāvā no 1.jūlija vairs nepiešķirt piemaksu pie bērna piedzimšanas pabalsta, kas līdz šim par pirmā bērna piedzimšanu bija 100 latu, par otrā bērna piedzimšanu - 150 latu, par trešā un katra nākamā bērna piedzimšanu - 200 latu.

Tāpat izmaiņas skars ģimenes valsts pabalstu. Līdz ar to no 1.jūlija pabalstu nepiešķirs bērna pirmajā dzīves gadā un to piešķirs tikai līdz laikam, kamēr bērns sasniedz 19 gadu vecumu.

Tāpat tiesības uz piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu personai, kura audzina bērnu invalīdu, būs no bērna invalīda statusa noteikšanas dienas, līdz bērns invalīds sasniedz 18 gadu vecumu, neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas.

Tāpat tiek rosināts no 1.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim pagarināt visu bezdarbnieku pabalstu izmaksas laiku līdz deviņiem mēnešiem, paredzot, ka šajā pagarinātajā laikā pabalsts tiek maksāts 45 latu apmērā.

Līdz ar to bezdarbnieka pabalsta izmaksa bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz deviņiem gadiem būs šāda: pirmos divus mēnešus - pilnā apmērā, nākamos divus mēnešus - 75% apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta, pēdējos piecus mēnešus - 45 lati mēnesī.

Bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 19 gadiem pabalsts pirmos divus mēnešus tiks izmaksāts pilnā apmērā, nākamos divus mēnešus - 75% apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta, turpmākos divus mēnešus - 50% apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta, bet pēdējos trīs mēnešus - 45 lati mēnesī.

Tiem, kuriem darba stāžs ir lielāks, pabalsts tiks izmaksāts tāpat kā līdz šim.

Tāpat LM paredz samazināt slimības pabalsta izmaksas ilgumu no 52 nedēļām uz 26 nedēļām, ja persona slimo nepārtraukti, bet, ja persona slimo ar pārtraukumiem, - uz laiku ne ilgāku kā 52 nedēļas trīs gadu periodā.

Valdību veidojošās partijas šodien varētu arī meklēt iespējas rast nepieciešamo finansējumu, lai "māmiņu algu" samazināšanai noteiktu pārejas periodu un vecāku pabalsta samazinājums neskartu ģimenes, kas patlaban gaida bērnu.

Vakar valdību veidojošo partiju sadarbības padomē tika nolemts meklēt nepieciešamo līdzfinansējumu, lai vecāku pabalstu apcirpšana nenotiktu no šā gada 1.jūlija, bet gan pēc pārejas perioda - ar 2010.gada 1.maija. Šāds lēmums pieņemts, lai nepārkāptu tiesiskās paļāvības principu attiecībā uz māmiņām, kuras patlaban gaida mazuļus.

Šim nolūkam 2009.gada budžetā būs nepieciešams atrast līdzekļus aptuveni 22 miljonu apmērā, un kā viens no variantiem minētās summas rašanai tiek izskatīta Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma līdzekļu pārdalīšana.

Kā ziņots, 12.maijā pēc vairāku stundu ilgām diskusijām valdība panāca vienošanos par vecāku pabalstu samazināšanu. Patlaban Labklājības ministrija izstrādā grozījumus, kas paredz, ka maksimālie vecāku pabalsta griesti tiem nestrādājošiem vecākiem, kuriem bērni piedzims pēc 1.jūlija, būs 500 latu, savukārt strādājošiem vecākiem, kuriem bērni piedzims pēc 1.jūlija, būs ne vairāk kā 250 lati mēnesī jeb 50% samazinājums no aprēķinātā pabalsta.

Paredzēts, ka līdz 1.jūlijam dzimušajiem bērniem piešķirtie pabalsti gan strādājošiem, gan nestrādājošiem vecākiem tiks izmaksāti līdzšinējā apmērā.

Patlaban vecāku pabalsta apmērs ir 70% no personas vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas, bet ne mazāk par 70% no divkārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra, kas patlaban ir 63 lati mēnesī.

Uz augšu