Noraida Nacionālās frontes dalībnieču prasību pret žurnālistu Streipu

Dalīties Dalīties E-pasts Drukāt Iesūtiet ziņu Komentāri

Rīgas apgabaltiesa šodien noraidīja Nacionālās frontes dalībnieču Līgas Muzikantes un Līgas Krieviņas prasību pret žurnālistu Kārli Streipu par goda un cieņas aizskaršanu un kompensācijas piedziņu. Tiesa arī uzdeva piedzīt no abām prasības iesniedzējām par labu Streipam no katras 100 latus par tiesas izdevumiem.

Spriedumu mēneša laikā var pārsūdzēt Augstākajā tiesā.

Jau ziņots, ka strīds radās par Streipa izteikumu 2002.gada augustā Latvijas Radio 1. programmas raidījumā "Mūsu viesis", kurā abas prasītājas nodēvētas par kazām. Pēc tam sievietes iesniedza prasību pret žurnālistu par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un par 100 latu kompensācijas piedziņu.

Rīgas apgabaltiesa 16. janvārī lietu izskatīja pēc būtības un noklausījās Muzikantes, Krieviņas, kā arī Streipa advokātes Jenavas sniegtos paskaidrojumus. Apgabaltiesā lieta tika skatīta jau trešo reizi.

Streipa advokāte lūdza tiesu no abām prasītājām prasības noraidīšanas gadījumā piedzīt 527 latu atlīdzību par Streipam sniegtajiem advokāta pakalpojumiem šajos četros gados, kopš norisinās tiesvedība. Muzikante un Krieviņa pret to kategoriski iebilda.

Rīgas apgabaltiesa lietu izskatījusi gan 2005. gada 19. maijā, kad Muzikantes un Krieviņas sūdzība tika daļēji apmierināta un Streipam uzdots abām sievietēm atvainoties un samaksāt 50 latu kompensāciju, gan 2004. gada 22. novembrī, kad abu sieviešu prasība pret žurnālistu tika noraidīta.

Abu apgabaltiesas spriedumu pamatotību jau vērtējis Augstākās tiesas Senāts un abas reizes nodevis prasību atkārtotai izskatīšanai apgabaltiesā.

Pirmo spriedumu šajā lietā 2003. gadā pieņēma Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa, kas abu sieviešu prasību daļēji apmierināja un lika žurnālistam Streipam atvainoties Muzikantei un Krieviņai par goda un cieņas aizskaršanu.

Kādā no apelācijas instances tiesas sēdēm Streipa advokāte apliecināja, ka žurnālists jau dažas nedēļas pēc konkrētā epiteta lietošanas Latvijas Radio ēterā abām sievietēm atvainojies. Viņš arī nav vērsies tiesā pret abām prasītājām, lai gan arī viņas Streipam veltījušas aizskarošus izteikumus.

Uz augšu