Par braukšanu bez biļetes draudēs līgumsods

FOTO: LETA

Nākotnē par sabiedriskā transporta izmantošanu bez samaksas vai bez braukšanai derīgas biļetes vairs nebūs administratīvu sodu, turpmāk paši pārvadātāji piespriedīs līgumsodu.

Šodien izskatīšanai Saeimas komisijās tika nodoti grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK), no kura paredzēts svītrot normu, kas pašlaik nosaka sodu apmērus par braukšanu sabiedriskajā transportā bez biļetes.

Šādi grozījumi nepieciešami, lai persona par vienu un to pašu pārkāpumu netiktu sodīta vairākkārt (administratīvi un ar līgumsodu), jo ar grozījumiem MK noteikumos "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība" tiks noteikts līgumsoda maksimālais apmērs un piemērošanas kārtība.

Līdz šim par braukšanu bez biļetes bija administratīvi sodi, taču prakse rāda, ka šāda sistēma ir neefektīva, uzskata Satiksmes ministrija (SM).

Līgumsodi veicināšot ienākumu gūšanu

Daudzos gadījumos  kompetentās valsts vai pašvaldību institūcijas braukšanas biļetes kontrolē minimāli, jo šādu dienestu izveidei un uzturēšanai nepieciešami lieli finanšu ieguldījumi.

SM uzsver, ka, nododot biļešu kontroles funkciju privātpersonai, kas atbilstoši sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumam ir atbildīga par ieņēmumu gūšanu un būs tiesīga piespriest līgumsodu, tiks veicināta ienākumu gūšana un tādējādi samazināsies valsts un pašvaldību budžeta izdevumi, kompensējot zaudējumus pārvadātājiem.

Par braukšanu bez biļetes sods līdz Ls 50

Jau vēstījām, ka SM plāno veikt izmaiņas bezbiļetnieku sodīšanas kārtībā sabiedriskajā transportā. Paredzēts, ka nākotnē sods par braukšanu bez biļetes būtiski palielināsies, iespējams, pat līdz Ls 50.

SM gan norāda, ka summas gan vēl tiekot precizētas, bet plānots, ka sods par braukšanu bez biļetes varētu pieaugt līdz 50 latiem. Pilsētās par braukšanu bez biļetes varēs piespriest sodu, kas vienāds ar lielāko mēnešbiļetes cenu, ja tā nepārsniedz 50 latu.

Uz augšu