18. novembra lāpu gājiens – patriotisma zenīts vai “pūļa psiholoģija”?

Uz augšu