Valdība apstiprinājusi Valsts drošības dienesta nolikumu

FOTO: Edijs Pālens/LETA

​Valdība šodien apstiprināja Valsts drošības dienesta (Drošības policijas) nolikumu.

Patlaban Drošības policijas (DP) darbība jau ir reglamentēta nolikumā, taču no 2019. gada 1. janvāra DP mainīs nosaukumu un turpmāk sauksies par Valsts drošības dienestu (VDD).

Projekts gan neparedz būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar patlaban spēkā esošo nolikumu, taču ir veikti precizējumi atsevišķās nolikuma normās atbilstoši Valsts drošības iestāžu likumā un Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajam.

Valdības šodien pieņemtajā nolikumā teikts, ka VDD ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša valsts drošības iestāde, kas īsteno valsts politiku valsts drošības jomā.

VDD veic Nacionālās drošības likumā, Valsts drošības iestāžu likumā, Operatīvās darbības likumā, likumā "Par valsts noslēpumu" un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus.

Nolikums paredz, ka dienesta priekšnieks nosaka iestādes struktūru un darba organizāciju, kā arī sagatavo dienesta reglamentu. Dienesta darbības tiesiskumu nodrošina dienesta priekšnieks. Dienesta priekšnieks ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

Iestādes priekšniekam ir tiesības atcelt iestādes amatpersonu lēmumus, pavēles, rīkojumus un norādījumus.

Dienesta priekšnieka izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību, kas nav saistīta ar operatīvās darbības, izlūkošanas un pretizlūkošanas procesiem un valsts noslēpuma aizsardzības sistēmu, var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu iekšlietu ministram, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita apstrīdēšanas kārtība. Iekšlietu ministra lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

Dienests ne retāk kā reizi gadā iesniedz Iekšlietu ministrijā pārskatu par dienesta funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu.

VDD nolikums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Jau ziņots, ka šogad oktobrī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Valsts drošības iestāžu likumā, ar kuriem cita starpā DP pārdēvēta par VDD.

Grozījumi pieņemti, lai pilnveidotu valsts drošības iestāžu regulējumu.

Likuma grozījumi bija nepieciešami, lai visām trim drošības iestādēm valstī - Satversmes aizsardzības birojam, Militārās izlūkošanas un drošības dienestam un VDD - būtu vienāds regulējums. Turpmāk šis likums attieksies arī uz VDD un tā amatpersonām vairs nebūs saistošs iekšlietu sistēmas regulējums. Līdz ar to lielākās izmaiņas skar tieši VDD, deputātus iepriekš informēja Iekšlietu ministrijas pārstāvji.

Uz augšu
Back