Zivju fonda atbalsta pasākumiem piešķir valsts finansējumu vairāk nekā 700 000 eiro

Stores

FOTO: Evija Trifanova/LETA

Zivju fonda padome pieņēmusi lēmumu par projektu iesniegšanas nosacījumiem Zivju fonda pasākumu 2019.gada pirmajai kārtai, kā arī nolēmusi noteikt valsts budžeta dotācijas šā gadam finansējuma - 717 777 eiro apmērā - indikatīvo sadalījumu atbalsta pasākumiem, aģentūra LETA noskaidroja Zemkopības ministrijas (ZM) Zivsaimniecības departamentā.

Tostarp zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība šim gadam indikatīvi noteiktais finansējums ir 280 000 eiro no kopējās dotācijas, zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs - 225 000 eiro, sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību - 122 000 eiro, zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā - 50 000 eiro, dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību - 30 000 eiro, pašvaldību un valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā - 2 000 eiro. Savukārt Zivju fonda administratīvo izdevumu segšanai 2019.gadam indikatīvi noteiktais finansējums ir 8777 eiro.

Tāpat padome lēmusi par projektu iesniegšanas un projektu iesniegšanas termiņu nosacījumiem Zivju fonda pasākumu 2019.gada pirmajai kārtai. Tostarp sabiedrības informēšanas pasākumu par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, kā arī dalības starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību pirmās kārtas projektu iesniegšanas gala termiņš ir šā gada 20.februāris. Savukārt zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs - šā gada 28.februāris.

Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, kā arī zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzībai pirmās kārtas projektu iesniegšanas gala termiņš šajā gadā ir 31.marts, bet pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā, bet pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā - šā gada 30.aprīlis.

Zivju fonds ir valsts budžetā kārtējam gadam Zemkopības ministrijas apakšprogrammai "Zivju fonds" piešķirtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī fizisko un juridisko (arī ārvalstu) personu ziedojumi un dāvinājumi. Fonda līdzekļus izmanto zivju atražošanas un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai un zinātnisko pētījumu finansēšanai.

Uz augšu