Volvo izdomājuši jaunu metodi, kā braukšanu padarīt vēl drošāku
Nākotne jau tagad

FOTO: Volvo

Volvo Cars savu satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu ietvaros piedāvā nozarē pirmo drošības komunikāciju tehnoloģiju, kas būs pieejama visā Eiropā.

Šī tehnoloģija ļauj Volvo automobiļiem ar mākonī bāzēta tīkla palīdzību sazināties savā starpā un brīdināt vadītājus par slideniem ceļiem un citiem bīstamiem faktoriem.

Funkcijas Hazard Light Alert (brīdinājuma gaismas signāls) un Slippery Road Alert (brīdinājums par slidenu ceļu) pirmoreiz tika ieviestas 2016. gadā Volvo 90. sērijas automobiļiem Zviedrijā un Norvēģijā. Jau drīzumā šīs funkcijas būs pieejamas Volvo vadītājiem visā Eiropā. Tās būs iekļautas standarta aprīkojumā visiem jaunajiem 2020. modeļu gada Volvo automobiļiem, un tās var uzstādīt atsevišķiem agrākiem modeļiem*.

“Reālā laika drošības datu apmaiņa automobiļu starpā var palīdzēt novērst negadījumus,” uzsvēra Volvo Cars Drošības centra vadītājs Malins Ekholms. “Volvo īpašnieki dod tiešu ieguldījumu ceļu drošības uzlabošanā citiem autovadītājiem, kuri ir aktivizējuši šo funkciju, vienlaikus arī pašiem gūstot labumu no savlaicīgiem brīdinājumiem par potenciāli bīstamiem ceļa apstākļiem.”

Volvo veiktie drošības pētījumi liecina, ka ātruma pielāgošana atbilstoši reālajai satiksmes situācijai var radikāli samazināt negadījumu risku. Savlaicīgi brīdinot vadītājus par tālāk uz ceļa gaidāmiem bīstamiem faktoriem un ļaujot tiem jau krietni iepriekš pielāgot ātrumu, drošības komunikāciju tehnoloģijas spēj veicināt apdomīgāku braukšanas stilu un uzlabot satiksmes drošību.

FOTO: Volvo

Līdz ar šo funkciju aktivizēšanu visas Eiropas mērogā Volvo Cars atkārto savu uzaicinājumu automobiļu ražošanas nozares dalībniekiem iesaistīties ar satiksmes drošību saistītu anonimizētu datu apmaiņā dažādu automobiļu marku starpā.

Šādu datu apmaiņa reālajā laikā var būtiski veicināt vispārējus satiksmes drošības uzlabojumus, un tās ietekme pieaugs, kad šim apmaiņas tīklam pievienosies arvien vairāk automobiļu. Kopš pagājušā gada uzņēmumi Volvo Cars un Volvo Trucks apmainās ar datiem, lai brīdinātu vadītājus par tuvumā esošiem apdraudējumiem Zviedrijā un Norvēģijā.

“Jo vairāk automobiļu apmainās ar drošības datiem reālajā laikā, jo drošāki kļūst mūsu ceļi. Mēs ceram izveidot sadarbību arī ar citiem partneriem, kuri tāpat kā mēs cenšas uzlabot drošību,” piebilda Malins Ekholms.

Ieviešanas brīdī Volvo Cars sistēmas bija pirmais šāda veida piemērs automobiļu ražošanas nozarē. Tikko kādam ar šo funkciju aprīkotam Volvo automobilim tiek ieslēgti brīdinājuma gaismas signāli, funkcija Hazard Light Alert nosūta signālu visiem tuvumā esošajiem, pie mākonī bāzētā pakalpojuma pievienotajiem Volvo automobiļiem, lai brīdinātu vadītājus un palīdzētu novērst potenciālus negadījumus. Tas ir īpaši noderīgi, braucot pa ceļu ar asiem līkumiem un stāviem pakalniem.

FOTO: Volvo

Savukārt Slippery Road Alert pievērš vadītāju uzmanību gan pašlaik pastāvošajiem ceļa apstākļiem, gan priekšā gaidāmajiem, anonīmi ievācot informāciju par ceļa virsmas stāvokli no priekšā braucošajiem automobiļiem un jau iepriekš brīdinot vadītājus, kuri tuvojas slidenajam ceļa posmam.

2019.gada martā Volvo Cars izteica vairākus paziņojumus ar mērķi veicināt atbildīgāku vadītāju rīcību un drošāku braukšanu. No 2020. gada visiem Volvo automobiļiem būs ātruma ierobežojums līdz 180 km/h. Drīz pēc 2020. gada uzņēmums arī ierīkos automobiļos videokameras un citus sensorus, kas novēros vadītāju rīcību un ļaus automobiļa sistēmām iejaukties, ja nepārprotami iereibis vai izklaidīgs vadītājs riskēs izraisīt negadījumu, kas var beigties ar nopietniem savainojumiem vai nāvi.

Visbeidzot, uzņēmums paziņoja, ka tas pirmoreiz padara savus drošības pētījumu datus ērti pieejamus centralizētā digitālā bibliotēkā, aicinot citus automobiļu ražotājus to izmantot, lai padarītu mūsu ceļus drošākus visiem.

*Funkcijas Hazard Light Alert un Slippery Road Alert ir pieejamas visiem Volvo automobiļiem ar SPA (Scalable Product Architecture – SPA) vai CMA (Compact Modular Architecture – CMA) platformu sākot no 2016. modeļu gada.

Uz augšu