Ziņojums: nesaudzīga saimniekošana apdraud cilvēces dzīves vidi un rada izmiršanas draudus miljonam sugu

Uz augšu