Starptautiskā sanāksmē diskutē par ostas pilsētu attīstību

CopyLinkedIn Draugiem X
Foto: Publicitātes foto

Pagājušās nedēļas nogalē Rīgā notika vērienīga pasaules ostas pilsētu tīkla organizācijas AIVP sanāksme. AIVP ir starptautiska organizācija, kas jau 30 gadu garumā pulcē ostas un pilsētas mijiedarbības procesos iesaistītos publiskā un privātā sektora pārstāvjus. Tās sastāvā ir ostu pārvaldes, valsts un pašvaldību institūcijas, ostu pakalpojumu sniedzēji, pilsētas plānošanas speciālisti un ainavu arhitekti, universitātes un pētniecības institūti. Organizācijas mērķis uzlabot attiecības starp ostu un pilsētu, vienlaikus veicinot to ilgtspējīgu attīstību. Sanāksmi līdzorganizēja Rīgas brīvostas pārvalde, kas ir AIVP biedrs kopš 2006. gada.

Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš: “AIVP ir vienīgā starptautiskā organizācija, kur ostas pilsētu attīstībai aktuālos jautājumus kopā risina gan ostu, gan pilsētu interešu pārstāvji. Mums dalība šajā organizācijā ir svarīga, jo arī Rīgā ostas un pilsētas attīstība ir nesaraujami saistīta. Būtiski ir, lai nākotnē ostas un pilsētas attīstība notiktu sinerģiski, lai attīstība būtu ilgtspējīga gan no iedzīvotāju interešu viedokļa, gan no ostas biznesa viedokļa, gan no transporta loģistikas un vides aizsardzības viedokļa.”

Rīgā notikušās sanāksmes ietvaros AIVP biedri un eksperti diskutēja par jautājumiem, kas ir aktuāli ostas pilsētās visā pasaulē, tostarp Rīgā – kā veicināt dialogu starp ostu un pilsētu, kā panākt, lai ostas darbība un attīstība sadzīvotu ar tīru vidi un pilsētnieku dzīves komfortu, kā saglabāt īpašo ostas pilsētu kultūru un identitāti. Šogad īpaša uzmanība tika pievērsta klimata izmaiņu, ekonomikas digitalizācijas un arvien straujākās preču un iedzīvotāju kustības radītajiem izaicinājumiem, kas skar ostas pilsētas visā pasaulē.

Īpaši aktuāli ostu un pilsētu sadarbībā vienmēr ir bijuši ar vidi saistītie jautājumi. Uzrunājot sanāksmes dalībniekus, Vides un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce uzsvēra: “Ostas ir vieta, kur saskaras kuģniecības intereses, zvejniecības tradīcijas un nereti arī dabas aizsardzības intereses. Esmu pārliecināts, ka ostu darbība ir veiksmīgi savietojama ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, un daudzu pasaules ostu piemēri to veiksmīgi apliecina. Ostas iekļaujas noteiktā apdzīvotā vietā un noteiktā vidē, tādēļ esmu gandarīts, ka arī Latvijas ostas aizvien aktīvāk iesaistās vides aizsardzības jautājumu risināšanā un dabas vērtību saglabāšanā”.

Sanāksmes laikā Rīgā AIVP biedri ratificēja "Programmu 2030" ("Agenda 2030"), kurā ietvertas 10 saistības, kas izpildāmas līdz 2030. gadam. 2019. gada laikā tā tiks iesniegta Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO) kā ostas pilsētu ieguldījums virzībā uz 2015. gadā ANO pieņemtās rezolūcijas "Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030.gadam" 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

CopyLinkedIn Draugiem X
Svarīgākais
Uz augšu