Izsludināts konkurss uz Okupācijas muzeja direktora amatu

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Latvijas Okupācijas muzeja biedrības (LOMB) valde izsludinājusi atklātu konkursu uz Latvijas Okupācijas muzeja (LOM) direktora amatu, informē LOM sabiedrisko attiecību vadītāja Inese Jansone.

Viņa atzīmēja, ka muzeja direktora galvenie pienākumi būs plānot, vadīt un koordinēt muzeja darbu, atbildēt par darba plānu izstrādi, kā arī attīstības un ziedojumu piesaistes stratēģijām. Tāpat direktoram būs jāsadarbojas ar muzeja biedrības valdi, sniedzot ziņojumus par muzeja darbu, darba plāna un budžeta izpildi, kā arī jāpilda LOMB biedru sapulces un valdes norādījumi.

Jaunā direktora pienākumos iekļauts arī, saskaņojot ar muzeja biedrības valdi, pārstāvēt muzeju Latvijas Republikas institūcijās, ārvalstu pārstāvniecībās, Latvijas un ārvalstu sabiedrībā. LOM direktors būs arī atbildīgs par pozitīva muzeja tēla veidošanu sabiedrībā.

Jansone pavēstīja, ka direktora amata pretendentiem nepieciešamas labas zināšanas un izpratne par 20. gadsimta Latvijas un pasaules vēsturi, kā arī jābūt vismaz maģistra grādam, vēlams humanitārajās vai sociālajās zinātnēs. Tāpat pretendentiem jāpārvalda latviešu valoda augstākajā līmenī, labā līmenī angļu valoda, kā arī vēlamas kādas Eiropas Savienības un/vai krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Minimālais LOM direktora atalgojums būs 1500 eiro pirms nodokļu samaksas, taču, vērtējot algas apjomu, tiks vērā ņemta kandidāta izglītība, zināšanas, pieredze, prasmes un spējas.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 30. septembrim.

Jau ziņots, ka 20.augustā amatu pameta LMO direktors Gunārs Nāgels.

Direktora amatā Nāgels bijis piecus gadus - kopš 2014. gada 1.jūlija.

Nāgels no muzeja direktora amata atkāpās jūlija beigās. Atlūgumā viņš norādīja, ka muzeja biedrības valde ir iejaukusies muzeja operatīvajā darbā, un stingri ierobežojusi viņa tiesības līdzekļu izmantošanā. Viņaprāt, iejaukšanās novedīs vai jau ir novedusi pie līdzekļu neracionālas izmantošanas.

Komentējot situāciju, LOMB valdes priekšsēdētājs Valters Nollendorfs norādīja, ka Nāgelam ir savi uzskati un valde tos ir "respektējusi, cik varējusi". Viņaprāt, bija sastapušies divi atšķirīgi skatījumi.

Šobrīd Nāgela vietā līdz jauna direktora iecelšanai muzeja biedrības valde apstiprinājusi muzeja Krājuma glabātāju Taigu Kokneviču, savukārt par viņas vietnieci - ilggadējo muzeja direktori Gundegu Micheli.

Uz augšu