Tēva dienai Latvijā 10 gadi! Vai zini, kā radās šie svētki?

FOTO: Pixabay

Septembra otrajā svētdienā - 8. septembrī mēs atzīmēsim ikgadējo Tēva dienu, ko Latvijā jau svinam jau desmito gadu!

Kas tad īsti ir Tēva diena?

Tēva diena tiek definēta kā svētki, kas veltīti tēva lomas godināšanai ģimenē un sabiedrībā. Tēva dienas būtība ir cildināt tētus un viņu lomu ģimenē un sabiedrībā. Svētki popularizē ideju, ka būt tētim ir moderni un ar to ir jālepojas. Tajā pašā laikā šī diena vīrietim atgādina par pienākumiem un atbildību, kas saistās ar kļūšanu par tēvu.

Tēva dienas ideja ir pateikt paldies tētiem!

Sākums pagājušajā gadsimtā

Tēva dienas sākumi meklējami 20. gadsimta sākumā Amerikas Savienotajās Valstīs, kur to sāka atzīmēt, lai pievērstu uzmanību tēva lomai bērnu audzināšanā. ASV tā pirmoreiz svinēta 1910. gada 19. jūnijā, bet 1966. gadā Tēva diena kļuva par valsts svētkiem. Gadsimta laikā šie svētki iemantojuši nozīmīgu vietu pasaulē, tos svin visos apdzīvotajos kontinentos neatkarīgi no ādas krāsas un reliģiskās pārliecības.

Datumi atšķiras

Dažādās zemēs šo svētku svinēšanas datumi atšķiras. Katoliskajā Eiropā (Spānija, Portugāle, Itālija) tie tikuši svinēti Sv. Jēkaba dienā, kur 19. marts joprojām ir Tēva diena. Vairums Eiropas valstu, tāpat kā ASV, Tēva dienu atzīmē jūnija trešajā svētdienā.

Latvijā jau desmito gadu!

Šie svētki ar katru gadu gūst arvien lielāku sabiedrības atsaucību un līdzās Mātes dienai, ko svinam maija otrajā svētdienā, un Starptautiskajai ģimenes dienai, kuru svinam 15.maijā, kļūst par nozīmīgiem ģimenes svētkiem. Latvijā Tēva diena par oficiālu svētku dienu, bet ne brīvdienu tika noteikta 2009. gadā, pēc bijušā LR Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministra Ainara Baštika ierosinājuma.

Tēva dienas gājiens un festivāls Rīgā 

Uz augšu