Pūce pieprasa skaidrojumus Tukuma mēram par vienošanās noslēgšanu ar uzņēmumu, apejot likumā noteikto kārtību

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce

FOTO: Valsts kanceleja

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) pieprasījis paskaidrojumus Tukuma novada mēram Ērikam Lukmanim ("Tukuma pilsētai un novadam") par likumam neatbilstošas vienošanās noslēgšanu ar kādu uzņēmumu, apejot likumā noteikto izsoles kārtību, informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Ministrijā skaidroja, ka 2018.gada 5.jūlijā Tukuma novada dome, apejot likumā noteikto izsoles kārtību, pieņēmusi lēmumu par vienošanās slēgšanu ar uzņēmumu, kas paredzēja, ka pašvaldība apņemas atsavināt pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus par labu konkrētam uzņēmumam, kā arī apņēmās par pašvaldības līdzekļiem konkrētam uzņēmumam uzbūvēt piebraucamo ceļu.

Lukmanis pēc prettiesiskā domes lēmuma parakstījis vienošanos ar uzņēmumu. "Šī vienošanās neatbilst ne Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam, ne Ministru kabineta noteikumiem, jo pamatā pašvaldībai ir tiesības pārdot pašvaldības nekustamo īpašumu un piešķirt pašvaldības nekustamā īpašuma apbūves tiesības tikai izsolē," skaidroja ministrijā.

Savukārt šī gada 8.augustā Lukmanis vienpersoniski parakstījis papildu vienošanos ar uzņēmumu, kas paredz apbūves tiesību termiņa pagarināšanas svītrošanu, kā arī, iespējams, apzinoties domes pretlikumīgi pieņemto lēmumu, grozīja vienošanos, paredzot izsoli par minētajiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem un tiesības konkrētam uzņēmumam piedalīties izsolē.

Saskaņā ar likumu, tikai pašvaldības dome pēc būtības var izskatīt un pieņemt lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu vai zemesgabala apbūves tiesību piešķiršanu, kā arī tā grozīšanu.

Domes priekšsēdētājam septiņu dienu laikā pēc tam, kad saņemts ministra pieprasījums, ir pienākums sniegt rakstveida paskaidrojumu.

Ja domes priekšsēdētājs nepildīs likumos noteiktos pienākumus, ministrs, pēc tam, kad ir saņemts priekšsēdētāja paskaidrojums, ar motivētu rīkojumu var atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas.

Noprotams, ka paskaidrojumi pieprasīti par nodomu vienošanos slēgšanu ar ukraiņu investoru "OvoStar Union" pārstāvošo uzņēmumu SIA "Gallusman" par olu ražotnes izveidi. Lēmums pieņemts pērn jūlijā, un lielākās diskusijas domes sēdē raisījās par vienošanās punktu, ka rūpnīcas būvniecībai pašvaldība apņemas atsavināt par labu uzņēmumam divus zemesgabalus, jo daļa deputātu uzskatīja, ka pašvaldībai sākotnēji būtu jāpiešķir tikai apbūves tiesības, bet pēc solītā investīciju ieguldījuma varētu notikt arī atsavināšana. Tāpat daļa deputātu uzstāja, ka vienošanos var grozīt nevis konkrēta domes amatpersona, kas vienošanos parakstīs, bet visi deputāti, pieņemot lēmumu domes sēdē. 

"Gallusman" līdzīpašnieks Arnis Veinbergs aģentūrai LETA stāstīja, ka ar Tukuma novada domi noslēgtās vienošanās atbilst gan normatīvo aktu prasībām, gan labas pārvaldības principiem.

"Esam pārliecināti, ka noslēgtās vienošanās ar Tukuma novada domi atbilst gan normatīvo aktu prasībām, gan labas pārvaldības principiem. Tāpat apliecinām, ka Tukuma novads joprojām tiek izskatīts kā viena no iespējamām plānotās ražotnes atrašanās vietām, jo sevišķi tāpēc, ka vairums Jaunsātu pagasta iedzīvotāju notikušajā sabiedriskajā apspriešanā atbalstīja šīs ražotnes izveidi un apzinās tās potenciālo būtisko pienesumu gan pagastam, gan Tukuma novadam kopumā. Tāpat izsakām pateicību Tukuma novada domei par līdzšinējo konstruktīvo un uz attīstību vērsto sadarbību," pauda Veinbergs.

Viņš atzina, ka "Gallusman" pastāvīgi izjūt spiedienu un centienus plānotās ražotnes projektu "bremzēt" - gan ar ieinteresēto personu vēršanos dažādās valsts institūcijās pret projektā iesaistītajiem, gan publiskas mediju kampaņas veidā, kurā notiek centieni ne tikai diskreditēt projekta īstenotāja reputāciju, bet arī tiek noniecināts jaunās ražotnes potenciālais būtiskais pienesums Latvijas tautsaimniecībai.

"Ticam, ka atbildīgo valsts institūciju viedokli un lēmumu pieņemšanas procesus šī kampaņa nespēs ietekmēt. Neskatoties uz radīto pretestību, mēs turpinām darbu pie ražotnes projekta īstenošanas," piebilda Veinbergs.

Šogad, augusta beigās, domes sēdē tika skatīts jautājums par vienošanās laušanu, taču beigās tas neguva pietiekamu deputātu atbalstu.

TVNET jau ziņoja, ka "Ovostar Union" ir apstiprinājis plānus izveidot Latvijā jaunu olu produkcijas ražotni, līdz 2026.gadam investējot tās izveidē vismaz 85 miljonus eiro un radot līdz 200 jaunu darbavietu. Ražotnes atrašanās vietai izskatīti vairāki varianti - Valkas, Tukuma, Ogres novadi.

"Gallusman" iecerējusi Latvijā izveidot vistu novietņu kompleksu un olu un olu produktu ražotni, kur kopumā būtu līdz astoņiem miljoniem vistu. Kompleksā paredzētas 18 dējējvistu kūtis, deviņas jaunputnu kūtis, olu šķirotavas ēka, barības cehs ar graudu pirmapstrādi un noliktavu, kā arī deviņi graudu torņi. Kompleksā varētu tikt izbūvēta arī biogāzes stacija. Mēslu īslaicīgās uzglabāšanas laukumu vai biogāzes ražošanas laukumu plānots izveidot 100x280 metru lielā platībā. Paredzēts, ka astoņi miljoni putnu gadā varētu saražot 259 200 tonnu mēslu.

Uz augšu