VVD: Vairāki simti atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu nenodrošina prasību par finanšu nodrošinājumu

Atkritumi Pļavniekos pie Kupriču ielas. Ilustratīvs attēls

FOTO: Īriss Sviklis/LETA

Valsts vides dienests (VVD) pārbaudēs konstatējis, ka vairāki simti atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu nenodrošina likumā noteikto prasību par finanšu nodrošinājumu visu izsniegtās atļaujas darbības laiku, informēja VVD sabiedrisko attiecību speciāliste Maruta Bukleviča.

Viņa stāstīja, ka VVD no šā gada 1.augusta līdz 30.septembrim veica tematiskās pārbaudes atkritumu apsaimniekošanas jomā, pārbaudot visus uzņēmumus, kam izsniegtas piesārņojošās darbības atļaujas atkritumu pārvadāšanai, uzglabāšanai, slēgtu vai rekultivētu atkritumu izgāztuvju atrakšanai un atkritumu pāršķirošanai.

Tāpat tika pārbaudīts vai uzņēmumiem ir iesniegts VVD finanšu nodrošinājums, proti, kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantijas vēstule vai apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise, kurā ietverta apdrošinātāja neatsaucama apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc VVD pirmā pieprasījuma, kā arī šā pieprasījuma neapstrīdamība.

Bukleviča skaidroja, ka atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem uz kuriem tas attiecās finanšu nodrošinājums VVD bija jāiesniedz līdz 2018.gada 30.decembrim.

VVD ir pārtraucis uzraugošo valsts pārvaldes iestāžu darbā īstenotā principa "Konsultē vispirms!" ietvaros īstenotā "iecietības režīma" piemērošanu šī regulējuma ieviešanai. 

VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga norāda, ka turpmāk VVD vērsīsies pret uzņēmumiem, kas neizpilda likumā noteikto prasību, izmantojot visus mehānismus, kas likumdošanā noteikti. 

"Patlaban uzņēmumi, kas nav iesnieguši VVD finanšu nodrošinājumu, rada nevienlīdzīgu situāciju tirgū, nostādot daudz neizdevīgākā pozīcijā godprātīgos, likumam paklausīgos uzņēmējus, kuri ir iesaldējuši daļu no saviem līdzekļiem kredītiestādēs. Šāda situācija nav pieļaujama un VVD uzdevums ir to novērst," skaidroja Baklāne-Ansberga.

VVD pārbaudēs konstatēts, ka no kopējā 848 piesārņojošo darbību atļauju skaita, kas izsniegtas atkritumu apsaimniekotājiem, finanšu nodrošinājuma nav 420 gadījumos. Vienam komersantam var būt izsniegtas vairākas piesārņojošas darbības atļaujas, bet atbilstoši Ministru kabineta noteikumos "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām" noteiktajām prasībām komersants var iesniegt VVD vienu finanšu nodrošinājumu par to atļauju, kurā ir norādīts lielākais sadzīves vai bīstamo atkritumu apjoms, sacīja Bukleviča. 

Nolietoto auto transporta uzņēmumu jomā VVD konstatējis, ka no 160 uzņēmumiem finanšu nodrošinājuma nav 116 komersantiem, kuriem izsniegtas piesārņojošas darbības atļaujas nolietotu transportlīdzekļu apstrādei. 

Bukleviča sacīja, ka VVD ir nosūtījis vēstuli VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD) norādot, ka šie uzņēmumi nav tiesīgi veikt darbības ar nolietotiem transporta līdzekļiem un nedrīkst, izsniedzot likvidācijas sertifikātu, veikt nolietotā transportlīdzekļa norakstīšanu CSDD reģistrā.

Metāllūžņu apsaimniekošanas segmentā pārbaužu laikā tika konstatēts, ka no 159 komersantiem, kam izsniegtas licences melno un krāsaino metāllūžņu iepirkšanai Latvijā, 82 veic darbību bez finanšu nodrošinājuma, pārkāpjot Atkritumu apsaimniekošanas likumu. 

Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikts, ka atkritumu apsaimniekotājam, kas veic atkritumu pārvadāšanu, uzglabāšanu, pārstrādi vai reģenerāciju visu izsniegtās atļaujas darbības laiku jābūt spēkā esošam finanšu nodrošinājumam. Finanšu nodrošinājums garantē līdzekļu esamību gadījumā, ja uzņēmums nevar izpildīt savas saistības un valstij jāiesaistās uzkrāto un nepārstrādāto atkritumu savākšanā un apsaimniekošanas organizēšanā. 

Likuma izpratnē darbības veikšana bez finanšu nodrošinājuma tiek uzskatīta par darbības veikšanu bez atļaujas. VVD tīmekļvietnē ir publicēti uzņēmumu saraksti, kas patlaban nedrīkst darboties atkritumu apsaimniekošanas jomā: "

Bukleviča brīdināja, ka VVD pašlaik aktīvi uzsāks darbus, lai pārliecinātos, ka uzņēmumi arī faktiski ir apturējuši darbību. 

"VVD aicina sabiedrību informēt vides inspektorus, ja tiek novērots, ka uzņēmumi neievēro likuma prasības un turpina darboties atkritumu apsaimniekošanas jomā bez finanšu nodrošinājuma," teica Bukleviča.

Uz augšu