Darba vides konsultants Oļegs Ņikitins par netveramu tieksmi strādāt proaktīvi

Strādājot valsts pārvaldē un pašvaldībās, ir jāspēj balansēt starp dažādu ieinteresēto pušu vajadzībām, vienlaikus saglabājot skaidru skatījumu uz kopējo attīstību. Jācenšas nezaudēt ideālismu, spēju kalpot, mērķtiecīgi un gudri rīkoties. Atcerēsimies – organizācijas, nodaļas, komandas, grupas spēja darīt ir vistiešākajā veidā atkarīga no tās vadītāja. Konferences saturs veidots, lai vadītāji gūtu iedvesmu gan cilvēku, gan procesu vadīšanai, kā arī – sevis kā personības vadībai.

Konferencē "Celtspēja" ar lekciju uzstājās arī darba vides konsultants Oļegs Ņikitins, kurš runāja par tēmu "Sienas, gaismas, mēbeles... un netverama tieksme strādāt proaktīvi". Aicinām noskatīties vai noklausīties Ņikitina sacīto. 

Uz augšu