Pēdējais bija sāpju pilns kliedziens. Apollo 1 astronautu traģiskā bojāeja

Uz augšu