Kartē iezīmētas vietas, kur 2020. gadā plānoti valsts autoceļu remontdarbi

Uz augšu