Plāno paplašināt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra funkcijas

Gāzmaska

FOTO: Pixaby

Saeima šodien izskatīšanai parlamenta Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā nodeva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātos grozījumus likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību", kas paredz paplašināt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra (RDC) funkciju loku.

Šajā likumā ir noteiktas pamatprasības aizsardzībai pret jonizējošo starojumu, nosacījumi licenču izsniegšanai darbībām ar jonizējošo starojuma avotiem un darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrēšanai, kā arī prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un citi nosacījumi.

2013.gadā tika pieņemta Eiropas Savienības direktīva, ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem. Līdz ar to likumā nepieciešams iekļaut atsevišķas prasības, lai pārņemtu direktīvas prasības.

Galvenokārt ieviestās izmaiņas ir tehniska rakstura, taču likumprojekts ietver arī prasības, kas nosaka kompetenču sadalījumu attiecībā uz preču drošuma kontroli no radiācijas drošības viedokļa. Tāpat likumprojektā ietverts jauns deleģējums radiācijas drošības ekspertu un medicīnas fizikas ekspertu sertificēšanas kārtībai, kā arī prasības attiecībā uz darbībām ar jonizējošā starojuma paziņošanu.

Pieņemtie grozījumi paredz, ka sākot ar 2021.gada 1.janvāri spēkā stāsies prasība, kas noteiks atvieglotas prasības atsevišķām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, kuru veikšanai nebūs nepieciešams saņemt reģistrācijas apliecību vai licenci, bet darbība būs jāpaziņo Valsts vides dienesta RDC. Pēc paziņošanas šīs darbības veicošie operatori nonāks RDC uzraudzībā.

Esošā kārtība nosaka divu līmeņu kontroli un atzīšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem - licencēšanu un reģistrēšanu. Likumprojekts paredz ieviest vēl vienu kontroles un atzīšanas līmeni - paziņošanu, kas būtu visvieglākais kontroles līmenis.

Lai normatīvajos aktos ieviestu prasības attiecībā uz darbību ar jonizējošā starojuma paziņošanu, pēc grozījumu veikšanas likumā, plānots izstrādāt jaunus Ministru kabineta noteikumus, kas ietvers kārtību, kādā paziņo, reģistrē un licencē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem grozījumus. Plānots, ka RDC veidos un uzturēs paziņoto darbību ar jonizējošā starojuma avotiem datu bāzi. 

Likumprojekta paredz arī papildināt RDC funkcijas, nosakot, ka RDC izsniegs radiācijas drošības eksperta un medicīnas fizikas eksperta sertifikātu, veiks darbu vadītāju, darbinieku, radiācijas drošības ekspertu un medicīnas fizikas ekspertu apmācību, kā arī nodrošinās RDC darbinieku apmācības, lai paaugstinātu radiācijas drošības līmeni valstī.

Tāpat RDC veicinās iedzīvotāju izglītošanu par radiācijas drošības un kodoldrošības jautājumiem un virkni citu darbu.

Likumprojektā noteiktas arī kompetentās iestādes, kurām būs jāuzrauga preču drošuma kontrole no radiācijas drošības viedokļa.

Pārtikas un dzīvnieku barības aprites jomā atbildīga iestāde būs Pārtikas veterinārais dienests, kosmētikas līdzekļu drošuma un ķīmisko vielu, maisījumu un biocīdu jomā - Veselības inspekcija, dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu aprites jomā - VAS "Latvijas proves birojs", bet preču jomā, tai skaitā būvmateriālu un būvizstrādājumu jomā - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Atbilstoši likumprojektā noteiktajam, ja būs pamatotas aizdomas, piemēram, saņemta informācija no citām valstīm, ka precēs radioaktivitātes līmenis neatbilst normatīvo aktu prasībām vai var radīt draudus cilvēka veselībai, attiecīgās iestādes, pamatojoties uz RDC atzinumu par preces drošumu, nodrošinās preču kontroli.

Uz augšu