Pēc remonta apmeklētājiem atvērta Cenas tīreļa purva laipa un skatu tornis

Cenas tīrelis.

FOTO: Zane Bitere/LETA

Noslēdzoties remontdarbiem Cenas tīreļa purva laipā un putnu vērošanas tornī, dabas taka atkal atvērta apmeklētājiem, informēja takas apsaimniekotājs SIA "Rīgas meži".

Tajā pašā laikā "Rīgas meži" joprojām aicina ievērot valstī noteiktos distances ierobežojumus, kā arī neradīt nevēlamu antropogēno slodzi dabas liegumam, patvaļīgi pārvietojoties pa purva teritoriju.

Remonta darbu laikā atjaunoti 400 metru laipas. Lai atvieglotu apmeklētājiem iespēju samainīties tās platums izremontētajā posmā ir 80 centimetru. Neatjaunotās laipas daļā tā vēl joprojām 60 centimetru plata, bet, turpinot rekonstrukciju nākamajos gados, plānots to tāpat padarīt platāku. Nomainīti arī putnu vērošanas torņa balsta koki, augšējās platformas grīdas sijas un nomainītas margas.

Cenas tīrelis ir īpaši aizsargājama teritorija - dabas liegums un "Natura 2000" teritorija. Tas atrodas aptuveni 30 kilometru attālumā no Rīgas centra, Mārupes un Babītes novados. 

Cenas tīrelis ir izveidojies sauszemes pārpurvošanās rezultātā. Tajā ir vairāki mazi ezeri, lielākais no kuriem ir Skaista ezers. Purva dienvidrietumu daļā ir meža masīvs. Purvā notiek arī kūdras ieguve. Purvs sācis veidoties apmēram pirms 5000 gadu.

Cenas tīreļa purva laipa tika atklāta 2007.gada jūnijā, bet skatu tornis - 2013.gada vasarā.

"Rīgas meži" ir otrs lielākais mežu apsaimniekotājs Latvijā pēc AS "Latvijas valsts meži". Uzņēmumam pieder sēklu plantācijas, koku stādaudzētava, zāģētava "Norupe", kā arī "Rīgas mežu" atbildībā ir Mežaparks, Rīgas parki un dārzi. "Rīgas mežu" vienīgā īpašniece ir Rīgas pilsētas pašvaldība.

Uz augšu