ST vērtēs normu, kas mantojuma atstājēja partnerim nosaka nodevu par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Satversmes tiesa (ST) ierosinājusi lietu par normu, kas mantojuma atstājēja partnerim nosaka valsts nodevas apmēru par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Lieta ierosināta pēc tiesībsarga Jura Jansona pieteikuma. Viņš pārbaudes lietā konstatējis trūkumus noteikumos par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Šajos noteikumos ir punkts, kas testamentārajiem vai līgumiskajiem mantiniekiem nosaka valsts nodevas apmēru par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu.

Tiesībsargs aicināja Ministru kabinetu noteiktā termiņā konstatētos trūkumus novērst, tomēr tas netika izdarīts.

Tiesībsargs uzskata, ka likumdevējs, pieņemot apstrīdēto normu, nav nodrošinājis tādu ģimeņu, kuras veido viena dzimuma partneri, juridisko aizsardzību.

Jansons uzsver, ka valsts nodevas apmērs testamentārajiem vai līgumiskajiem mantiniekiem ir būtiski lielāks salīdzinājumā, piemēram, ar laulāto. Šī valsts nodevas likme attiecas gan uz viena dzimuma partneriem, gan dažādu dzimumu partneriem, kuri nav reģistrējuši savas attiecības, noslēdzot laulību.

Attiecībā uz viena dzimuma partneriem apstrīdētā norma tiesībsarga ieskatā neatbilst Satversmē ietvertajam diskriminācijas aizlieguma principam.

Vienlaikus Jansons pauž viedokli, ka viena dzimuma partneri, kuri vēlas reģistrēt savas attiecības, bet to nevar izdarīt, neatrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos ar dažādu dzimumu partneriem, kuriem ir iespēja noslēgt laulību. Tādēļ arī valsts nodevas likmei jābūt atšķirīgai.

ST ir uzaicinājusi Ministru kabinetu līdz 7.septembrim iesniegt tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 7.decembris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Uz augšu