Izveidots Rīgas pilsētas izpilddirektora birojs ar pieciem darbiniekiem

FOTO: Zane Bitere/LETA

Turpmāk Rīgā darbosies jauna struktūrvienība - pilsētas izpilddirektora birojs -, nodarbinot piecus cilvēkus, no kuriem darbā no jauna pieņems tikai vienu, biroja vadītāju, otrdien lēma pašvaldības pagaidu administrācija.

Rīgas pilsētas izpilddirektora birojs nepieciešams, lai sniegtu atbalstu un nodrošinātu izpilddirektora darbu, skaidro vietvarā.

Birojā iekļauti darbinieki, kas šobrīd strādā tiešā izpilddirektora pakļautībā bez struktūrvienības ietvara. Tomēr izveidota arī jauna amata vieta - izpilddirektora biroja vadītājs.

Pamatojot šāda biroja izveides nepieciešamību, Rīgas pilsētas izpilddirektora padomnieks Guntis Kārkliņš aģentūrai LETA skaidroja, ka reorganizācijas rezultātā izpilddirektora pakļautībā tika nodota Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvalde, kā rezultātā būtiski paplašinājās izpilddirektora pienākumu apjoms. Izpilddirektors šobrīd arī piedalās kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu amatu kandidātu nominācijas procesos, kā arī nodrošina pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības konsultatīvās padomes darbu.

Attiecīgi reorganizācijas procesa ietvaros un, lai optimizētu ar izpilddirektora pienākumu veikšanas saistītu darbu organizāciju, izveidots izpilddirektora birojs.

Kārkliņš teica, ka birojā darbosies kopumā pieci darbinieki - trīs palīgi, kas nodrošinās administratīvo procesu vadību, padomnieks un projektu koordinators. Darbu jaunajā struktūrā turpinās esošie darbinieki, izņemot biroja vadītāju, kas tiks pieņemts darbā no jauna. 

Viņš piebilda, ka iepriekšējā izpilddirektora tiešā pakļautībā strādāja septiņi darbinieki. Līdz ar to biroja izveide ļauj optimizēt darba procesus atbilstoši veiktajai reorganizācijai.

Minimālā mēnešalgas likme biroja vadītājam noteikta 1695 eiro apmērā. Šī gada sešiem mēnešiem mēnešalgas nodrošināšanai papildus nepieciešami 13 584 eiro un vēl 3271 eiro - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai.

Citu izdevumu līdz ar biroja izveidi pašvaldībai nebūšot.

Lai veiktu minētās izmaiņas, administrācija grozīja Rīgas pilsētas pašvaldības nolikumu. Grozījumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī.

Kā vēstīts, kopš 31.marta izpilddirektora pienākumus pilda Iveta Zalpētere. Ilggadējs pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs (GKR) marta beigās tika atstādināts no amata. Administrācija viņam pārmeta nekvalitatīvu pienākumu pildīšanu Covid-19 krīzes laikā.

Pēc stāšanās izpilddirektora postenī, Zalpētere aģentūrai LETA norādīja, ka ieņems šo amatu līdz brīdim, kad tiks ievēlēts jaunais sasaukums, kas, atbilstoši labas pārvaldības praksei, pastāvīgu izpilddirektoru izraudzīsies konkursa kārtībā.

Uz augšu