ANO nerod vienprātību par humānās palīdzības Sīrijai pagarināšanu

Uz augšu