Vidzemes Augstskolā būs jauna starptautiskā studiju programma - "Informācijas tehnoloģijas"

Vidzemes Augstskola.

FOTO: Sintija Zandersone/LETA

Vidzemes Augstskolā (ViA) no septembra būs iespēja sākt studijas starptautiskā programmā "Informācijas tehnoloģijas", informēja ViA Mārketinga projektu vadītāja Vera Grāvīte.

Programmas mērķis ir izglītot jaunus speciālistus, kas pēc programmas absolvēšanas būs ieguvuši programmēšanas inženiera kvalifikāciju un specializāciju kiberdrošībā vai virtuālajā realitātē un viedajās tehnoloģijās, lai veicinātu izglītības un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares attīstību, jaunu un inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanu, kā arī stimulētu pārējo nozaru digitālo transformāciju.

Grāvīte norāda, ka programmas unikalitāte ir studijas starpdisciplinārās grupās, izmantojot inovatīvas mācīšanās metodes un tehnoloģijas, kas palīdzēs topošajiem speciālistiem attīstīt darba tirgū pieprasītās individuālās īpašības, proti, radošumu, līderību, kritisko domāšanu un spēju pieņemt lēmumus, komunikācijas spējas, spēju sadarboties un strādāt komandā, izprast vajadzības un spēt par tām komunicēt. 

Unikalitāti veido arī sadarbības un integrācijas iespējas ar citām ViA studiju programmām, kas pārstāv oriģinālu studiju kombināciju Latvijā. ViA piedāvātās studijas informācijas tehnoloģiju (IT) studiju programmā veido tehnoloģisko ekspertīzi vairākās jomās - IT un inženierzinātnes, drošība, modeļi/modelēšana, mehatronika (IT un mehānika).

Savukārt šīs jomas var studēt un pētīt mijiedarbībā ar sabiedrību un veidot sociālo ekspertīzi un ViA tās ir sociālās zinātnes, zinības un prasmes, teorētiskie modeļi, to izpratne, pielietojumi, instrumenti, pieejas, metodes.

Grāvīte informēja, ka ViA paaudžu mārketinga stratēģijas izstrāde un īstenošana ir viena no aktivitātēm, kas tapusi projektā "Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas" un ir vērsta uz mērķtiecīgu, aktīvu un ieinteresētu jauniešu piesaisti studijām tehniskās nozarēs, ViA informācijas tehnoloģiju bakalaura studiju programmas mērķa, unikalitātes un starptautiskās reputācijas izvērtēšanu, tehnoloģiskajiem risinājumiem izglītībā, mērķauditorijas un mērķvalstu definēšanu, sadarbības uzņēmumu, augstskolu un organizāciju piesaisti ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs.

IKT nozarē pieprasījums pēc kvalificēta, digitāli - prasmīga darbaspēka būtiski pārsniedz piedāvājumu, kā rezultātā trūkst IKT speciālistu. Reģionu pilsētās speciālistu trūkums ir vēl izteiktāks tādēļ, ka daudzi profesionāļi pārceļas strādāt uz galvaspilsētu vai ārvalstīm, taču, piedāvājot pietiekoši ambiciozu studiju un praktiskās pieredzes izaicinājumus, tie var mainīt savu izvēli par labu reģionam, norādīja augstskolas pārstāve.

Paaudžu mārketinga mērķu un uzdevumu sasniegšanai tiek testētas arī dažādas mārketinga inovācijas. Viena no tām ir augstskolas studējošo un docētāju iesaiste kvalitatīva satura veidošanā un eksperimentēšana ar dažādiem audio vizuālajiem formātiem, izmantojot augstskolā pieejamo multimediju laboratorijas studiju ar zaļo ekrānu, stikla tāfeli un citus risinājumus. Paralēli notiek ViA mobilās lietotnes versiju izstrāde testēšanai, kas būs izsmeļošs informācijas avots ne tikai studentiem, bet arī skolēniem.

Vairāki pētījumi parādījuši, ka jauniešiem ir svarīgas interaktīvās iespējas un tiešsaistes sadarbība, kā arī studiju un koprades iespējas. Covid-19 ārkārtējā situācija apliecināja ViA docētāju spēju pielāgoties situācijai un piedāvāt studijas tiešsaistē no jebkuras pasaules malas. Neskatoties uz to, ka lielāko daļu no patērēta satura jaunieši atrod paši, ir būtiski saņemt atbalstu no profesionāļiem, kas atlasa informāciju no uzticamiem avotiem.

ViA eksperimenti ar dažādām uzziņas platformām un ietvariem nodrošinās jauniešiem iespējas atrast un izvēlēties sev interesējošo vai konkrētajā situācijā nepieciešamo informāciju un piesaistīs studentus no tādām valstīm kā - Ukraina, Gruzija, Uzbekistāna, Itālija, Vācija, Indija un Vjetnama. Šīs mērķvalstis ir izvēlētas, ņemot vērā ViA līdzšinējo pieredzi ar ārvalstu studentiem un sadarbības augstskolām, sacīja Grāvīte.

Projekta rezultātus plānots integrēt citās Eiropas mazajās pilsētās.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvā "Pilsētu inovatīvās darbības".

Uz augšu