Tiesībsargs aicina NVO sniegt ziņojumus ANO par aktuālo cilvēktiesību situāciju Latvijā

Tiesībsargs Juris Jansons FOTO: Ieva Leiniša/LETA

Tiesībsargs Juris Jansons aicina nevalstiskās organizācijas (NVO) būt aktīvām un iesaistīties Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) ziņojumu sagatavošanā un iesniegšanā, izgaismojot aktuālo cilvēktiesību situāciju Latvijā un norādot uz problēmām un izaicinājumiem šajā jomā, liecina paziņojums Tiesībsarga biroja mājaslapā.

Paziņojumā uzsvērts, ka līdz 15.oktobrim ir pagarināts termiņš, līdz kuram NVO var iesūtīt savus ziņojumus ANO Cilvēktiesību padomes Vispārējam periodiskajam pārskatam saistībā ar cilvēktiesību situāciju Latvijā trešā cikla pārskata periodā. Ziņojumi jāsūta ANO Cilvēktiesību padomes Vispārējam periodiskajam pārskatam, izmantojot tam speciāli izveidotu sistēmu - "

NVO tiek aicinātas sagatavot ziņojumus "Word" formātā. Ja NVO iesniedz atsevišķos ziņojumos, tie nedrīkst pārsniegt 2815 vārdus, savukārt, ja NVO apvienojas un sagatavo kopīgos ziņojumus, tie nedrīkst pārsniegt 5630 vārdus.

Titullapa un pielikumi netiks ieskaitīti rakstu vārdu vai lapu apjomā. Kā uzsvērts biroja mājaslapā, informācija jāsagatavo angļu, franču vai spāņu valodā.

Tiesībsarga birojā skaidro, ka Vispārējais periodiskais pārskats ir mehānisms, ar kuru tiek izvērtēta cilvēktiesību situācija visās 193 ANO dalībvalstīs. Vispārējais periodiskais pārskats ir nozīmīgs Cilvēktiesību padomes mehānisms, kura pamatā ir vienlīdzīga attieksme pret visām valstīm.

Tas dod iespēju visām valstīm paziņot, kādas darbības tās ir veikušas, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju savās valstīs un pārvarētu problēmas, kas saistītas ar cilvēktiesību ievērošanu. Tas ietver arī apmaiņu ar labāko cilvēktiesību praksi visā pasaulē. Šim pārskata ciklam ir trīs posmi - cilvēktiesību situācijas izskatīšana noteiktajā valstī, valsts saņemto rekomendāciju un brīvprātīgo solījumu izpilde un ziņojuma par rekomendāciju izpildi un attīstībām cilvēktiesību situācijā iesniegšana.

Uz augšu
Back