Sejas maskas arī taksometros: valdība atbalsta virkni grozījumu Covid-19 ierobežojumos

Taksometri Stacijas laukumā.

FOTO: Evija Trifanova/LETA

Mutes un deguna aizsegu varēs nelietot persona, kas ir pārslimojusi Covid-19, kā arī pie konkrētiem nosacījumiem apmeklētāji tādos pasākumos, kuros ir fiksētas vai personalizētas sēdvietas, vienlaikus sejas maska turpmāk būt jāvelk arī taksometru pasažieriem un vadītājiem, paredz valdībā atbalstītie grozījumi noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Šie Ministru kabineta noteikumi vēl jāizsludina, tos publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis". Tie stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

Veselības ministrijā skaidro, ka nav precīzu pierādījumu, cik noturīga ir imunitāte pēc Covid-19 pārslimošanas, bet aplēses liecinot, ka sešu mēnešu laikā pēc pārslimota Covid-19 atkārtoti inficēties ar jauno koronavīrusu praktiski nav iespējams.

Ņemot vērā minēto, tiek noteikts: ja persona, uzrādot antivielu laboratoriskās izmeklēšanas rezultātus un izrakstu no pacienta slimības vēstures, var pierādīt, ka ir pārslimojusi Covid-19 pēdējo sešu mēnešu laikā, un šo faktu apliecina ārsta izsniegta izziņa, persona var nelietot mutes un deguna aizsegu.

Savukārt attiecībā uz publiskiem pasākumiem, kas tiek organizēti muzejos, bibliotēkās, kultūras centros, izstāžu zālēs, brīvdabas estrādēs, teātru ēkās, koncertzālēs, kinoteātros, kongresu un konferenču centros un ar minētajām vietām saistītajās ārtelpās, ja pasākuma laikā apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās, mutes un deguna aizsegs nav jālieto. Ejot uz sēdvietu vai atstājot sēdvietu, personai jāievēro divu metru distancēšanās nosacījumi.

Vienlaikus grozījumos tiek precizēts, ka mutes un deguna aizsegus sabiedriskās vietās, piemēram, tirdzniecības vietās, muzejos un izstādēs, ir jālieto iekštelpās, bet to lietošana ārtelpās nav obligāta.

Tāpat precizēts, ka mutes un deguna aizsegus var nelietot ne tikai bērni līdz 13 gadu vecumam, bet arī personas ar īpašām vajadzībām, proti, acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru rezultātā personai trūkst spēju vai iemaņu sejas maskas lietošanai.

Ministrijā arī norāda, ka alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekme nav pamats mutes un deguna aizsega nelietošanai.

8

Tāpat arī neesot zinātniska pamatojuma, ka sejas maskas lietošana var pasliktināt cilvēku ar elpceļu, sirds asinsvadu slimībām vai citām hroniskām slimībā veselības stāvokli. Līdz ar to tiek norādīts: ja persona nevar lietot medicīnisko vai nemedicīnisko sejas masku, ir iespēja izmantot arī sejas vairogu. Sejas vairogus var izmantot arī personas ar runas traucējumiem.

Vienlaikus veiktas izmaiņas nosakot, ka mutes un deguna aizsegi jālieto arī taksometrā vai vieglajā automobilī, ar kuru veic pasažieru komercpārvadājumus. Sejas maska jālieto gan vadītājam, gan pasažierim. Izņēmums ir gadījumi, ja transportlīdzeklī pasažieri ir nodalīti ar barjeru.

Pamatojot šīs izmaiņas, ministrijā skaidro, ka taksometros un vieglajos automobiļos, ar kuriem veic pasažieru komercpārvadājumus, tāpat kā sabiedriskajos transportlīdzekļos, ir liela pasažieru apmaiņa un ierobežotas iespējas distancēties, kas rada paaugstinātus saslimšanas riskus gan transportlīdzekļa vadītājam, gan pasažieriem.

Šajā ziņā pasažieru komecpārvadājumi ar taksometru un vieglo automobili ir pielīdzināmi sabiedriskā transporta pārvadājumiem. Daļā transportlīdzekļu jau šobrīd priekšējās sēdvietas ir nodalītas no aizmugurējām ar fizisku barjeru, tādēļ tajos nav obligāti nepieciešams lietot mutes un deguna aizsegus.

Vadoties pēc Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām, sejas aizsegam jābūt tādam, kas cieši pieguļ sejai un kuru var viegli nomainīt, ja tas ir piesārņots vai kļuvis netīrs, nepiesārņojot rokas. Tāpat aizsegam jābūt izgatavotam no tāda materiāla, ko var mazgāt 60 grādu temperatūrā, lai iznīcinātu iespējamo piesārņojumu ar mikroorganismiem, kā arī tam ir jānodrošina pietiekama elpoceļu pilienu aizture, tajā pašā laikā nodrošinot brīvu elpošanu.

Ministrija skaidro, ka šādus nosacījumus nevar nodrošināt ar šallēm, lakatiņiem vai citiem pielāgotiem aizsegiem,

8

jo tie nepieguļ cieši sejai un tos nav iespējams nomainīt ērti, nepiesārņojot rokas. Šos izstrādājumus arī ne vienmēr var mazgāt 60 grādu temperatūrā, un, ņemot vērā materiālus, no kā parasti izgatavo šalles un lakatiņus, tie nenodrošina pietiekamu elpceļu pielienu aizturi.

Pilnībā šādiem nosacījumiem atbilst medicīniskās sejas maskas, kas ir sertificētas, uzsver ministrijā. Kā arī nepieciešamo aizsardzību var nodrošināt, izmantojot pareizi izgatavotu nemedicīnisko masku, kas ir izgatavota no vismaz trīs kārtām atbilstoša materiāla un kurai ir saites tās fiksēšanai aiz ausīm vai sasiešanai aiz galvas.

Ministrija akcentē, ka sejas masku efektivitāte ir pierādīta Covd-19 izplatības ierobežošanā, tādēļ prioritāri aizsardzībai ir jāizvēlas medicīniskā vai higiēniskā sejas maska. Tai skaitā darba devējiem, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu tur, kur pulcējas liels skaits cilvēku, darbinieku aizsardzībai primāri būtu jāizvēlas sejas maskas. Nepieciešamības gadījumā, ja nav pieejamas sejas maskas vai arī to lietošana izraisa būtiskas veselības problēmas, persona aizsardzībai var lietot sejas vairogu.

Atļauj interešu izglītības apguvi klātienē vienas klases skolēniem vai mājsaimniecības locekļiem

Līdz 6.novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve klātienē būs iespējama, pulcējot vienas klases skolēnus, grupas audzēkņus vai mājsaimniecības locekļus, paredz otrdien valdības atbalstītie precizējumi Ministru kabineta noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Lai ierobežotu Covid-19 izplatības riskus izglītības iestādēs un mazinātu to, ka pēc saskares ar inficētu personu interešu izglītības laikā izglītojamie ir spiesti atrasties mājas karantīnā un kavēt mācības, līdz šim bijis noteikts, ka līdz 6.novembrim klātienē notiek tikai individuālās interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas apguve.

Veselības ministrija (VM) norāda, ka grozījumu mērķis ir veikt precizējumus un papildinājumus vairākiem līdz šim noteiktiem ierobežojumiem un prasībām Covid-19 izplatības ierobežošanai, lai mazinātu neskaidrības par to izpildi un uzlabotu to ieviešanu.

VM secinājusi, ka ierobežojumos nepieciešams veikt precizējumus, jo interešu izglītības programmu apguve klātienē ir pilnībā iespējama, arī nepārkāpjot grupu, klašu vai kursu nekrustošanās nosacījumu.

Tā var notikt vienas grupas, klases vai kursa ietvaros,

8

kas jau ikdienas mācību procesā izglītības iestādē darbojas kā vienots kopums esošā regulējuma izpratnē.

Tas ir attiecināms gan uz gadījumiem, kad interešu izglītības programma tiek īstenota uz vietas izglītības iestādē, gan arī uz gadījumiem, kad programmas specifikas dēļ to īsteno ārpus izglītības iestādes tajā pašā administratīvajā teritorijā, piemēram, peldētapmācība peldbaseinā vai slidotapmācība ledus hallē.

Tāpat interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmu varēs apgūt klātienē individuāli, tostarp kopā ar personu no vienas un tās pašas mājsaimniecības, piemēram, citu ģimenes locekli - māsu vai brāli -, ar ko tāpat izglītojamais ir saskarsmē, un nav nozīmes, vai tie satiekas arī nodarbībā vai tikai mājās pēc savām ikdienas gaitām. Šāds nosacījums attiecas arī uz individuālām sporta treniņu nodarbībām un amatiermākslas un citiem mākslinieciskiem kolektīviem.

Izglītības programmu apguvē un mēģinājumu procesos aizliegts rīkot aktivitātes un publiskus un privātus pasākumus, kuros piedalās izglītojamie un personas no citas grupas, klases, kursa vai kolektīva. Tostarp aizliegts doties uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām.

Ierobežojumi interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvē neattiecas uz sporta un izglītības iestādēm, kurās vienlaikus ar vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu īsteno arī profesionālās ievirzes izglītības programmu.

Covid-19 slimnieki drīkstēs doties uz savu mītnes zemi ar savu privāto automašīnu vai specializēto transportlīdzekli

Turpmāk personas ar apstiprinātu Covid-19 diagnozi varēs pamest noteikto uzturēšanās vietu, lai ar personīgo vai specializēto transporta līdzekli,  piemēram, sporta komandas transportu vai čarterreisu, dotos uz savu mītnes zemi, paredz valdībā atbalstītie grozījumi noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Pēc Veselības ministrijas (VM) paustā, pie šādiem gadījumiem var minēt, piemēram, sporta komandas dalībnieku, kam noteikta Covid-19 diagnoze un persona vēlas nekavējoties doties uz mītnes zemi. Šādos gadījumos laika posms no diagnozes noteikšanas līdz personas izceļošanai var būt ļoti īss.

VM uzskata, ka

šādā veidā citas personas netiek pakļautas inficēšanās riskam un nav pamata inficētās personas aizturēt.

8

Par uzturēšanās vietas pamešanu būs jāinformē ārstējošais ārsts, bet, ja tāda nav, tad jāinformē Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), lai varētu veikt izmaiņas inficēto personu reģistrācijā. VM akcentēja, ka minētajām personām ir jādodas tieši uz mītnes zemi un tās nedrīkst nonākt ciešā kontaktā ar citām personām un atrasties sabiedriskās vietās.

Tāpat valdība lēma, ka pašizolāciju varēs neievērot transplantoloģijas speciālisti, kas šķērso Latvijas robežu, lai operatīvi paņemtu un nogādātu ārstniecības iestādē nepieciešamo transplantātu. Pašizolāciju varēs neievērot Eiropas Savienības (ES) valstu transplantācijas centru pārstāvji, kuriem ir Nacionālā Transplantācijas koordinācijas dienesta uzaicinājums.

VM skaidroja, ka ES valstis savstarpēji sadarbojas "Eurotransplant", "Scandiatransplant"un "FOEDUS" tīklos un nepieciešamības gadījumā apmaiņa ar donoru orgāniem starp transplantācijas centriem notiek šajos tīklos, un donoru orgāni tiek transportēti tikai uz ES valstu transplantācijas centriem.

Pašizolāciju varēs neievērot speciālisti, kas ir ES dalībvalstu pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kuri Latvijā ir ieradušies pēc klīnisko universitāšu slimnīcu uzaicinājuma, lai sniegtu akūti nepieciešamas konsultācijas.

Pēc VM paustā, tā kā transplantātu sagatavošana notiek ārstniecības iestādēs, minētajām personām būs jāievēro ārstniecības iestādēs noteiktie piesardzības pasākumi. Tās nedrīkstēs pakļaut citas personas inficēšanās riskam un veidot tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, ja no tiem var izvairīties. Vienlaikus pakalpojumus klīniskās universitātes slimnīcā speciālists varēs sniegt, ja pirms tam tiks veikta laboratoriska Covid-19 diagnostika un izmeklējuma rezultāts būs negatīvs, kā arī tad, ja nebūs novērojamas akūtas respiratoras infekcijas pazīmes.

Tāpat lemts, ka pašizolāciju var neievērot jebkura persona, kas ieradusies Latvijā ar mērķi rīkot bēres vai tajās piedalīties, šķērsojot Latvijas sauszemes robežu ar citām ES valstīm. VM ieskatā, attiecināt šo izņēmumu tikai uz personām, kas šķērso sauszemes robežu, nav taisnīgi, tāpēc nepieciešams veikt grozījumus, lai paredzētu šo iespēju visām personām, kas ieradušās Latvijā bēru organizēšanai un rīkošanai.

Noteikumi paredz to, ka šīs personas apmeklē tikai sabiedriskās vietas, kas saistītas ar pašu bēru rīkošanu un norisi, kā arī, apmeklējot šīs sabiedriskās vietas, lieto mutes un deguna aizsegu. Tāpat paredzēts, ka šīs personas izvairās no tieša kontakta ar citiem cilvēkiem, tai skaitā neapmeklē bēru mielastu.

VM uzsvēra, ka saistībā ar šo grozījumu nepieciešams precizēt arī noteiktās prasības Valkas un Valgas izņēmumu gadījumiem.

Izglītības iestādēm būs jāinformē kontaktpersonas par nepieciešamību atrasties karantīnā Covid-19 infekcijas perēkļa gadījumā

Turpmāk izglītības iestādes informēs kontaktpersonas vai viņu likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību atrasties mājas karantīnā, ja iestādē konstatēs Covid-19 infekcijas perēkli, otrdien lēmusi valdība.

Ministru kabinets atbalstījis Veselības ministrijas (VM) sagatavotos grozījumus noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". Tie sagatavoti, ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) līdzšinējo pieredzi.

SPKC secinājis, ka, strādājot ar uzliesmojumiem izglītības iestādēs pēc līdzšinējās procedūras, nav iespējams nodrošināt pietiekami operatīvu kontaktpersonu, kas saistītas ar uzliesmojumu izglītības iestādē, informēšanu. Pašlaik SPKC, sazinoties ar izglītības iestādi, apzina ar konkrēto uzliesmojumu saistītas kontaktpersonas un informācija par konstatētajām kontaktpersonām tiek nodota ģimenes ārstiem, paredzot to, ka ģimenes ārsts savā pārziņā esošās kontaktpersonas informēs par mājas karantīnas ievērošanu.

Tā kā ne vienmēr ir iespēja pietiekami ātri sazināties ar ģimenes ārstiem, kā arī ģimenes ārstus nevar sazvanīt brīvdienās un svētku dienās, informācija kontaktpersonām netiek nodota pietiekami operatīvi, norāda VM un SPKC. Tādēļ ministrija rosināja noteikumos iekļaut regulējumu, lai veicinātu operatīvāku saziņu ar izglītības iestādē konstatētajām kontaktpersonām.

VM norāda, ka saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likumu izglītības iestādes vadītājs tiek iesaistīts pretepidēmijas pasākumu organizēšanā izglītības iestādē. Viens no svarīgākajiem pretepidēmijas pasākumiem ir kontaktpersonu apzināšana un informēšana par nepieciešamību ievērot mājas karantīnu. VM ieskatā, kontaktpersonu, kas saistītas ar uzliesmojumu izglītības iestādē, informēšanu visoperatīvāk var veikt izglītības iestādes ietvarā, ja to nodrošina iestādes atbildīgā persona.

Lai nodrošinātu operatīvāku kontaktpersonu informēšanu, ar valdības lēmumu noteikts, ka SPKC epidemiologi informē izglītības iestādes vadību par izglītības iestādē noteiktajām kontaktpersonām, kā arī sniedz rekomendācijas mājas karantīnas ievērošanai. Savukārt izglītības iestādes vadītājs informāciju nodod SPKC noteiktajām kontaktpersonām.

Apliecinājumu par izveseļošanos no Covid-19 varēs sniegt jebkurš ārsts

Izziņu par to, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 un var neievērot pašizolāciju, turpmāk varēs izsniegt ne tikai ģimenes ārsts, bet jebkurš ārsts, kas izvērtējis pacienta slimības vēsturi, paredz valdībā atbalstītie grozījumi noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Patlaban vienīgi ģimenes ārsts var sniegt šādu apliecinājumu, tomēr Veselības ministrija norāda, ka ne tikai ģimenes ārsts var izdot personai šādu izziņu, bet arī ārstējošais ārsts.

Veselības ministrijā arī skaidro, ka nav precīzu pierādījumu, cik noturīga ir imunitāte pēc Covid-19 pārslimošanas, bet aplēses liecina, ka

sešu mēnešu laikā pēc pārslimota Covid-19 atkārtoti inficēties ar jauno koronavīrusu praktiski nav iespējams.

8

Ņemot vērā minēto, noteikts: ja persona var pierādīt, ka ir pārslimojusi Covid-19 pēdējo sešu mēnešu laikā un šo faktu apliecina ārsta izsniegta izziņa, persona var neievērot pašizolāciju.

Šie Ministru kabineta noteikumi vēl jāizsludina, tos publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tie stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

Uz augšu
Back