Neatbalsta īpaši aizsargājamās dabas teritorijas statusa piešķiršanu Elejas muižas parkam

Neprarasts mūra žogs ar arkādēm vedina uz Elejas muižas parku un pilsdrupām. Tas noslēdz parādes pagalmu, norobežo saimniecības daļu un parku no iebraucamā ceļa

FOTO: www.la.lv

Jelgavas novada domei 25.novembrī būs jāizskata Apvienoto komiteju sēdē izskatītais lēmumprojekts, kas paredz neatbalstīt Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) ierosinājumu Elejas muižas parkam piešķirt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - dabas pieminekļa - statusu, informēja novada pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša.

Pašvaldība šovasar no DAP saņēma iesniegumu, kurā tika informēts, ka tiek gatavoti priekšlikumi izmaiņām valsts nozīmes dabas pieminekļu - dendroloģisko stādījumu - robežām. Pārvalde norādīja, ka, ņemot vērā Elejas muižas parka pārvaldības plāna izstrādes ietvaros veiktos pētījumus, parka teritorijā ir sastopamas nozīmīgas dendroloģiskās un dabas vērtības. Elejas muižas parks dendroloģiski un no bioloģiskās daudzveidības viedokļa ir saudzējama "vides pērle" Latvijas un Eiropas mērogā.

Izvērtējot pārvaldes sniegto informāciju un ievērojot labas pārvaldības principu, pašvaldība nolēma rīkot sabiedrisko apspriešanu, lai informētu vietējos iedzīvotājus un noskaidrotu to viedokli. Lai gan atsaucība nebija liela, tomēr iedzīvotāju attieksme šajā jautājumā ir noraidoša, skaidroja pašvaldības Īpašuma pārvaldes vadītāja Daiga Branta.

"Jāatzīmē, ka līdzīgs precedents pašvaldībā bija jau pirms diviem gadiem, kad valsts aizsargājamo objekta statusu DAP vēlējās piešķirt arī Elejas muižas parka netālu esošajai liepu alejai. Arī toreiz īpašu statusu alejai nevēlējās apkaimes zemnieki, kuriem bija bažas, ka varētu tikt noteikti papildus apgrūtinājumi zemes apsaimniekošanai. Līdzīgu argumentu saņēmām arī šajā sabiedriskajā apspriešanā no iedzīvotāja, kura īpašums atrodas blakus Elejas muižas parkam," klāstīja Branta.

Elejas muižas parkam jau pašlaik ir noteikts aizsargājamo objektu statuss, kas paredz virkni saskaņojumu un konkrētu darbību kopumu. Pašvaldība ar augstāko atbildību rūpējas par kultūrvēsturisko mantojumu, norāda vietvara. To apliecinot arī DAP iesniegums, kurā pārvalde norāda, ka atzinīgi novērtē Jelgavas novada pašvaldības izstrādāto Elejas muižas parka pārvaldības plānu 2018. - 2027.gadam.

"Ja nebūtu izstrādāts pārvaldības plāns, tad, iespējams, būtu vērts noteikt DAP rosināto ideju, taču viss, kas iekļauts pārvaldības plānā, ir vērsts uz ainavas saglabāšanu un kopšanu. Mūsuprāt, skaidri noteikts pārvaldības plāna virsmērķis un misija, kas ir aizsargāt un saglabāt 19.gadsimta ainavu veidošanas mākslinieciski arhitektoniskos un filozofiskos principus, vienlaicīgi kalpojot par mūsdienīgu rekreācijas vidi," atzina Branta.

Pēc viņas paustā, tas ir plašāks skatījums un ietekme nekā aizsargājami dendroloģiskie stādījumi. Apsaimniekošanas pamatmērķis ir izstrādāt plānveidīgus parka ainavisko kvalitāšu atjaunošanas un uzturēšanas priekšlikumus, ietverot parka ainavtelpiski kompozicionālo struktūru - dendroloģiskā sastāva, vēsturiskā celiņa tīklojuma un labiekārtojuma elementu reģenerāciju.

Savukārt pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte apgalvoja, ka pašvaldība apzinās Elejas parka vēsturisko mantojumu.

"Visas darbības, ko veicam parkā - gan koku vainagu kopšanas darbus, gan teritorijas sakopšanas darbus, kā arī infrastruktūras atjaunošanas darbus -, saskaņojam ar attiecīgajām valsts iestādēm. Elejas muižas parku var dēvēt par angļu stila parku, to veido ainavisks, dabisks plānojums un tā raksturojošais atslēgvārds ir elegantā vienkāršība," skaidroja Lonerte.

Šāda stila parku būtiski elementi ir ūdens un mazās arhitektūras formas, kā arī skatu līnijas dažādos virzienos. Angļu parki ir nesteidzīgas atpūtas vietas.

"Piesaistot dažādus ekspertus, esam apzinājuši Elejas muižas parka potenciālu un tā vēsturisko vērtību. Vairāku gadu garumā esam mērķtiecīgi ieguldījuši gan pašvaldības, gan dažādu projektu līdzekļus parka atjaunošanā. Mums ir sava vīzija un redzējums, kā padarīt parku vēl baudāmāku," apliecināja izpilddirektore.

Pašvaldība pašlaik nesaredz vajadzību Elejas muižas parkam piešķirt papildus statusus, jo tas noteiktu papildu slogu. Tuvākajā nākotnē Elejas parkā iecerēts atjaunot gan estrādi, gan arī izveidot mūsdienīgu izstāžu centru. Lai gan DAP norāda, ka iekļaujot Elejas muižas parku aizsargājamo dendroloģisko stādījumu sarakstā, nav paredzams, ka radīsies apgrūtinājumi, piemēram, pilnveidojot apmeklētāju infrastruktūru, pašvaldība neesot droša, ka papildu statusa noteikšana neradīs problēmas un neprasīs papildus laiku saskaņojuma saņemšanai.

Par pieņemto lēmumu Jelgavas novada pašvaldība DAP informēs pēc 25.novembra, kad lēmumprojekts tiks izskatīts un pieņemts domes sēdē.

Uz augšu
Back