Tiesībsarga birojs atkārtoti saņem augstāko starptautisko novērtējumu kā cilvēktiesību institūcija

Tiesībsargs Juris Jansons FOTO: TVNET

Pērnā gada nogalē Tiesībsarga birojs noslēdzis pārakreditācijas procesu vienā no ANO komitejām, kas uzrauga cilvēktiesību organizāciju darbību pasaulē, iegūstot visaugstāko - A statusu, informēja biroja pārstāve Liene Eisaka.

Šis statuss nozīmē, ka iestāde strādā atbilstoši augstākajiem pasaulē noteiktajiem standartiem, kas attiecas uz cilvēktiesību un labas pārvaldības ievērošanu, viņa skaidroja.

"Šāds akreditācijas statuss ir nenovērtējams un ir augstākais apbalvojums mums kā nacionālajai cilvēktiesību institūcijai. Tas tikai vēlreiz norāda uz mūsu iestādes darba kvalitāti un ieguldījumu cilvēktiesību un labas pārvaldības augstāko standartu nodrošināšanā gan valsts, gan starptautiskā līmenī," pauž tiesībsargs Juris Jansons.

Viņš piebilst, ka biroja galvenais uzdevums ir izmantot visus mums piešķirtos mehānismus, lai nodrošinātu Tiesībsarga likumā noteikto - veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenota tiesiski, lietderīgi un atbilstoši labas pārvaldības principam. 

Birojā atzīmē, ka akreditācijas process cilvēktiesību institūcijām ir būtisks, jo novērtē iestādes darbību un valstī noteiktos normatīvos aktus attiecībā uz iestādi. Akreditācija piešķir arī starptautisku atpazīstamību un aizsardzību - atbilstību ANO Parīzes principiem. 

Atbilstība "A" statusam piešķir balsošanas tiesības, tiesības piedalīties Starptautiskās koordinēšanas komitejas darbā un lēmumu pieņemšanā, kā arī darbā ANO Cilvēktiesību padomē un citos ANO mehānismos, kas ir būtiski, ja tiek pieņemti lēmumi, kas var ietekmēt situāciju arī Latvijā, norāda birojā. Pārakreditācijas norisi nodrošina un uzrauga ANO Nacionālo cilvēktiesību aizsardzības institūciju Starptautiskās koordinēšanas komitejas akreditācijas apakškomiteja.

Jau iepriekš, 2015.gadā Tiesībsarga birojs kārtoja akreditāciju un ieguva A statusu. Pārakreditācija jāveic reizi piecos gados, ievērojot iepriekš izteiktos komitejas ieteikumus organizācijas darba uzlabošanai, kā arī normatīvo aktu sakārtošanai.

Uz augšu
Back