Salaspilī daudzbērnu ģimenes varēs saņemt kompensāciju par mācībām iegādātu datortehniku

Skolēns. Ilustratīvs foto. FOTO: LUCA ZENNARO / EPA

Salaspils novada dome kārtējā nolēmusi maksāt kompensācijas daudzbērnu ģimenēm par mācību vajadzībām skolēniem nopirkto datortehniku.

Kā skaidrots pašvaldības mājaslapā, pagājušā gada rudenī visā valstī atkārtoti tika izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 izplatību, un no šī gada 25.janvāra jau visu klašu grupu skolēniem mācības uz nenoteiktu laiku notiek attālināti.

Lai bērniem šādā situācijā nodrošinātu pilnvērtīgu attālinātu mācību procesu un mācību vielas apguvi, ir ļoti nepieciešama datortehnika, un īpaši daudzbērnu ģimenēs.

Pašlaik novada lielās ģimenes var saņemt pašvaldības atbalstu pirmsskolas ēdināšanas pakalpojumiem, interešu un profesionālās ievirzes izglītībai, vasaras nometnēm. Atbalsta apmērs ir 15 eiro par katru bērnu - tas nozīmē, ka ģimenes, kurās ir trīs bērni, var saņemt saņem kopā 45 eiro, četru bērnu ģimene - 60 eiro.

Tagad šīs summas ietvaros pašvaldības kompensāciju varēs saņemt arī par mācību vajadzībām iegādāto datortehniku, īpaši ņemot vērā apstākli, ka šobrīd interešu izglītības darbība ir apturēta un par to kompensācija netiek izmantota.

Lai saņemtu kompensāciju, domē ir jāiesniedz iesniegums un apmaksas attaisnojuma dokumenta kopija ar tajā norādītu pakalpojuma sniedzēju, pakalpojuma nosaukumu, sniegšanas laiku un pakalpojuma saņēmēju - vienu no bērna vecākiem.

Kompensāciju varēs saņemt par datortehniku, kas iegādāta laikā no 2020.gada 9.novembra. Maksimālais termiņš, kurā atbalstu var saņemt, ir 10 mēneši - no šā gada 1.marta līdz 31.decembrim. 

Atkarībā no tā, kad datortehnika iegādāta un iesniegts iesniegums, proporcionāli tiek saņemta kompensējamā summa, piemēram, ja iesniegums tiek iesniegts martā, tad par 10 mēnešiem, ja septembrī - par četriem mēnešiem. Tas nozīmē, ka jo ātrāk ģimene iegādāsies nepieciešamo datoru, jo lielāku pašvaldības atbalstu saņems.

Uz augšu
Back