Raidījumā “Dabnīca” runājam par Latvijā aizsargājamo un apdraudēto sugu saraksta aktualizēšanu. Raidījumā viesojas Dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Jēkabs Dzenis.