Turpinās sarunas par Ķekavas apvedceļa līguma nosacījumiem

Saulkrastu apvedceļš FOTO: Google Maps

VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) turpina sarunas ar uzņēmumiem un organizācijām, lai nodrošinātu Ķekavas apvedceļa projekta līguma atbilstību Eiropas Savienības Statistikas biroja ("Eurostat") prasībām attiecībā uz ārpusbilances saistībām. 

Paredzams, ka sarunas ar finansētājiem un konsultācijas ar "Eurostat" varētu turpināties līdz jūlija beigām, prognozēja LVC pārstāvji.

LVC turpina sarunas ar visām iesaistītajām pusēm, lai precizētu nosacījumus un risinājumus, un saņemtu pozitīvu "Eurostat" viedokli. Šajā procesā LVC konsultējas ar Finanšu ministriju (FM) un Centrālo finanšu līgumu aģentūru (CFLA) un Eiropas PPP ekspertīzes centru (EPEC).

LVC uzsver, ka atbilstoši valdības lēmumam līgums tiks slēgts tikai tad, kad tā risinājums būs atbilstošs ārpusbilances uzskaites kritērijiem, un to apstiprinās "Eurostat".

Kā iepriekš ziņots, 2020.gada 13.augustā Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības šajā iepirkumā personu apvienībai "Kekava ABT", kuras sastāvā ir Luksemburgā reģistrēts investīciju fonds "Transport Infrastructure Investment Company 2 S.C.A., SICAR" ("TIIC 2 S.C.A., SICAR"), kā arī AS "A.C.B." un SIA "Binders". Šo lēmumu Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) apstrīdēja otrs pretendents, bet 14.oktobrī IUB pieņēma lēmumu izbeigt lietvedību administratīvajā lietā.

Pamatojoties uz minēto IUB lēmumu, kā arī atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajai procedūrai, 19.oktobrī "Kekava ABT" sāka sarunas ar pašu izvēlētiem finansētājiem, lai vienotos par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma piešķiršanas gala nosacījumiem. Procedūras ietvaros finansētāji veiks "Kekava ABT" finanšu un tehnisko spēju padziļināto izpēti, lai no savas puses pārliecinātos par pretendenta spējām īstenot projektu. Atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām šī izpēte var ilgt līdz trim mēnešiem ar iespēju pagarināt šo termiņu vēl par trim mēnešiem, ja to ar pamatojumu pieprasa finansētāji.

Pēc padziļinātās izpētes no finansētāju puses pabeigšanas Satiksmes ministrija (SM) sadarbībā ar FM nodrošinās, ka pirms PPP līguma parakstīšanas tiek saņemts "Eurostat" viedoklis par to, ka Ķekavas apvedceļa PPP projekta aktīvi tiek uzskaitīti privātā partnera aktīvu bilancē, neradot nevēlamu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci un parādu.

Pēc "Eurostat" pozitīva viedokļa saņemšanas tiks slēgts PPP līgums par Ķekavas apvedceļa projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu.

Ņemot vērā, ka Ķekavas apvedceļa būvdarbu uzraudzība ir jānodrošina pasūtītājam, un savlaicīgi gatavojoties partnerības līguma izpildei, LVC ir izsludinājuši arī būvdarbu uzraudzības iepirkumu.

Jau ziņots, ka "Kekava ABT" tika izvēlēts kā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kam bija arī zemākā cena. Šo personu apvienību ar 80% no kopējā ieguldījuma kontrolē Luksemburgā reģistrēts investīciju fonds "TIIC 2 S.C.A., SICAR", kamēr pa 10% no ieguldījumiem personu apvienībā ir "A.C.B." un "Binders".

Pieejamības maksājums privātajam partnerim būs līdz 13,5 miljoniem eiro bez PVN gadā. Atkarībā no dažādiem apstākļiem, summa var būt arī mazāka, bet noteikti ne lielāka. Pēc aģentūras LETA aprēķiniem, maksimālā summa 20 gadu laikā var sasniegt 270 miljonus eiro bez PVN.

Ķekavas apvedceļš būs valsts galvenā autoceļa Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) (A7) posms no 7,78. līdz 25.kilometram. Tā joslas kilometru garums būs aptuveni 100 kilometru, tostarp četru joslu ceļš (pa divām joslām katrā braukšanas virzienā) - 12,22 kilometri, divu joslu ceļš ar vienu brauktuvi un vienu joslu katrā braukšanas virzienā - 5,36 kilometri, paralēlie ceļi un satiksmes pārvadi - 20,7 kilometri. Projektā paredzēti divi tuneļi, seši tilti un pārvadi, 10 apļveida krustojumi, divi gājēju tilti un tuneļi un 6,5 kilometri prettrokšņu risinājumu.

Ķekavas apvedceļš būs pirmais projekts Baltijā, kas tiks realizēts pēc principa "projektē-būvē-uzturi-finansē". Privātais partneris nodrošinās gan projektēšanu, gan būvniecību, gan finanšu piesaisti un ceļa uzturēšanu 23 gadu laikā. Ķekavas apvedceļa gadījumā privātais partneris visu publiskās un privātās partnerības līguma darbības laiku pilnā apmērā atbildēs par pilnīgi visiem uzturēšanas darbiem būvē, tostarp brauktuvju kaisīšanu, tīrīšanu, nodalījuma joslas (ceļmalu) pļaušanu, latvāņu iznīcināšanu, apgaismojumu, elektroenerģiju apgaismojumam un citām satiksmes organizācijas iekārtām, sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšanu, ceļa horizontālā marķējuma atjaunošanu un citiem darbiem.

Tāpat privātais partneris garantēs, ka vēl piecus gadus pēc publiskās un privātās partnerības līguma darbības beigām Ķekavas apvedceļš saglabāsies tādā kvalitātē, lai tam būtu nepieciešami tikai ikdienas uzturēšanas darbi, bet ne kapitālieguldījumi.

Uz augšu
Back